"กิตติศักดิ์" โวย "แอมเนสตี้ฯไทย" เป็นภัยกับความมั่นคง จี้ "รัฐบาล" จัดการ

"กิตติศักดิ์" โวย "แอมเนสตี้ฯไทย" เป็นภัยกับความมั่นคง จี้ "รัฐบาล" จัดการ

ส.ว.กิตติศักดิ์ เชื่อ แอมเนสตี้ฯไทย เป็นองค์กรเถื่อน รับเงินต่างชาติร่วมมือคนไทยเนรคุณ ทำงานเป็นภัยความมั่นคง จี้ "รัฐบาล" ใช้กฎหมายจัดการ

         นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. หารือผ่านที่ประชุมวุฒิสภา เรียกร้องให้รัฐบาลใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยของประเทศ หลังจากพบว่า แอมเนสตี้ฯประเทศไทย ได้ร่วมกับฝ่ายการเมืองและม็อบต่อต้านเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันเบื้องสูง อีกทั้งพบว่าแอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่จดทะเบียนโดยสมบูรณ์ เป็นองค์กรเถื่อน ทั้งที่องค์กรเอ็นจีโอส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ทำตามวัตุประสงค์ตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม แต่องค์กรดังล่าวดำเนินการเป็นภัยต่อความมั่นคง

         "ขอให้รัฐบาล คือคัดกรององค์กรต่างๆ  หากพบเห็นเป็นประจักษ์ ว่าองค์กรที่จดทะเบียนทั้งองค์กรในประเทศ และต่างประเทศ ที่รับเงินต่างชาติแล้วทำผิดวัตุประสงค์ เป็นภัยต่อความมั่นคง รัฐบาลต้องใช้กฎหมายดำเนินการต่อองค์กรเหล่านี้ เพื่อความปลอดภัยของประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยไม่ต้องเป็นม้าอารีต่อสิ่งที่เป็นภัยกับความมั่นคงประเทศหนึ่งเดียวในโลก ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องคัดเลือกต่างชาติที่ร่วมมือคนไทยเนรคุณแผ่นดิน" นายกิตติศักดิ์ หารือ