"ประวิตร"ตั้งเป้าไทย แก้"ค้ามนุษย์" เลื่อนเป็นTier 2 ให้ได้ในปี 65

"ประวิตร"ตั้งเป้าไทย แก้"ค้ามนุษย์" เลื่อนเป็นTier 2 ให้ได้ในปี 65

"ประวิตร" มอบ นโยบาย ป้องกันปราบปราม "ค้ามนุษย์" ยอมรับ ยังพบปัญหาจนท.ทุจริต ปล่อยปละละเลย พื้นที่ชายแดน-ชั้นใน ตั้งเป้า ไทย เลื่อนระดับ Tier 2 ให้ได้ ปี65

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง ประจำปี 65 ที่โรงแรมดุสิตธานี อ.ชะอำ

โดยพล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายและย้ำจุดยืนของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องร่วมกันทำงานหนัก จริงจัง และต่อเนื่องกว่าที่เป็นอยู่ มุ่งความยั่งยืน โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางเพื่อเร่งค้นหาให้การช่วยเหลือเหยื่อที่ตกค้างออกมาคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเร็วโดยเฉพาะเด็กและสตรี ที่ถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยว และถูกบังคับข่มขืนทรมานจิตใจ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา การปราบปราม จับกุมคดีค้ามนุษย์ มีความพยายามลดลงอย่างชัดเจนต่อเนื่องขณะที่ยังพบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบออนไลน์มากขึ้น  การคัดแยกเพื่อค้นหาผู้เสียหายบังคับใช้แรงงาน หรือการบริการยังไม่ได้มาตรฐาน และยังพบปัญหาทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นใน ที่ทุกหน่วยงานต้องเข้มรับผิดชอบกำกับดูแลมากขึ้น

พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับให้ร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะสำนวนคดีเพื่อนำมากำหนดหลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติร่วมกันให้ชัดเจน ในการขับเคลื่อนป้องกัน บังคับใช้กฎหมาย และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ตำรวจ และกระทรวงแรงงาน เร่งจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานและระบบงานให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยตั้งเป้าหมายเลื่อนระดับเป็นTier 2 ให้ได้ในปี 65 และขอให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน