"กองทัพเรือ" เข้มมาตรการป้องกัน "โควิด-19" ฝึกทหารใหม่

"กองทัพเรือ" เข้มมาตรการป้องกัน "โควิด-19" ฝึกทหารใหม่

ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รับทหารใหม่ จำนวน 1,806 นาย ทำการฝึกในรูปแบบ new normal ตามมาตรการที่รัฐบาลและกองทัพเรือกำหนด เป็นการฝึกแบบ lock down กองร้อย เพื่อป้องกันการติดเชื้อและไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด "โควิด-19"

29 พ.ย.2564 กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้รับทหารใหม่ผลัดที่ 3/64.  จำนวน 1,806 นาย เมื่อ 1-2 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา โดยได้ทำการฝึกในรูปแบบ new normal ตามมาตรการที่รัฐบาลและกองทัพเรือกำหนด เป็นการฝึกแบบ lock down กองร้อย เพื่อป้องกันการติดเชื้อและไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

เมื่อทหารใหม่เข้ามาถึงหน่วย กองทัพเรือได้จัดสรรวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าพลทหารใหม่ทุกนายได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกองทัพเรือเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันทหารใหม่ผลัดที่3/64 ได้รับวัคซีนแล้วทุกนาย ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับเชื้อโควิด-19 มาก่อนซึ่งเป็นข้อจำกัดในการฉีดวัคซีน โดยปัจจุบันทหารใหม่ได้รับวัคซีนแล้วถึง 96%

 

นอกจากนั้นกองทัพเรือได้เอาดูแล เอาใจใส่ และปฏิบัติตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเข้มงวดสูงสุด ประกอบด้วย 1.การจัดที่พักอาศัย แบ่งกลุ่มการฝึก กลุ่มละ 25 นาย 2.ตรวจ ATK  ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด 3.จัดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาด 4.หากเกิดเหตุฉุกเฉินมีทหารใหม่ติดเชื้อโควิด19 ทางหน่วยมีสถานที่ฟักฟื้นแยกจากและแพทย์ทหารของหน่วยในการบริหารจัดการ 5ใมีการแยกผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงมีสัญลักษณ์กำหนดชัดเจน

เพื่อให้สังคมมั่นใจว่าทหารใหม่ของกองทัพเรือ ฝึกอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นการฝึกในระบบปิดในสถานที่ที่มีการคัดกรอง คัดแยก และกรณีที่ผลตรวจติดเชื้อโควิด19 จะมีการดูแลรักษาในโรงพยาบาลทหารเรือคือ รพ.สิริกิติ์ส่วนต่อขยายในพื้นที่ศูนย์ฝึก ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  จึงไม่เป็นครัสเตอร์ของสังคมอย่างแน่นอน เพื่อให้สมกับเป็นกองทัพเรือที่ประชาชน เชื่อมั่นและภาคภูมิใจ