โชว์ “พอร์ตหุ้น” ในบัญชีทรัพย์สิน “เสธ.หนุน-ภริยา” ทำธุรกิจอะไรบ้าง?

โชว์ “พอร์ตหุ้น” ในบัญชีทรัพย์สิน “เสธ.หนุน-ภริยา” ทำธุรกิจอะไรบ้าง?

ยลโฉม “พอร์ตหุ้น” ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของ “เสธ.หนุน” ถือหุ้นเอกชนผลิตอุปกรณ์แพทย์ รายได้ล่าสุด 5.32 บาท ส่วนบริษัทค้าอาวุธยุทโธปกรณ์ โกย 4.6 ล้าน กำไร 2.3 ล้าน “สมฤทัย” คู่สมรสนั่งกรรมการ 4 แห่ง

ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างมาก

สำหรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ของ “เสธ.หนุนพ.ท.หนุน ศันสนาคม กรณีเข้รับตำแหน่ง ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2564 โดยแจ้งมีทรัพย์สินรวมนางสมฤทัย ศันสนาคม “คู่สมรส” และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งสิ้น 74,016,866 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 9,881,200 บาท

พ.ท.หนุน และนางสมฤทัย แจ้งถือครอง “พอร์ตหุ้น” น่าสนใจไว้หลายรายการ โดย พ.ท.หนุน แจ้งถือครองกองทุน และหลักทรัพย์หลายรายการ โดยมีหุ้นในบริษัท บอนด์ เรโวลูชั่น จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท และบริษัท เคเอชที ไฟร์อาร์มส์ จำกัด 33,500 หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท ส่วนนางหฤทัย ถือหุ้นศูนย์อุปกรณ์ผู้ป่วยมิสซิสเฮลท์แคร์ (สต็อกของและอุปกรณ์สำนักงาน) มูลค่า 1.5 ล้านบาท

อ่านข่าว: สมบัติ 74 ล. “เสธ.หนุน” ผอ.สำนักงานสลากฯป้ายแดง-“เมีย” ถอย “ปอร์เช่” ต้นปี 64

ส่วนนางสมฤทัย คู่สมรส ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท สุวรรณบุตร มีเดีย จำกัด เป็นผู้จัดการศูนย์อุปกรณ์ผู้ป่วย มิสซิสต์เฮลท์แคร์ ผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้งเซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด และกรรมการบริษัท เคเอชทีไอร์ฟาร์มส์ จำกัด

มาดูข้อมูลธุรกิจเหล่านี้กันบ้าง?

กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า 

1.บริษัท บอนด์ เรโวลูชั่น จำกัด ที่ “เสธ.หนุน” แจ้งถือครองหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 ทุนปัจจุบัน 3,880,000 บาท ตั้งอยู่ที่ 500 ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ ปรากฏชื่อ นายยศธนา สกุลฎ์โชคนำชัย เป็นกรรมการรายเดียว

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 5.32 บาท รายจ่ายรวม 106,597 บาท ขาดทุนสุทธิ 106,592 บาท

2.บริษัท เคเอชที ไฟร์อาร์มส์ จำกัด ที่ พ.ท.หนุน แจ้งถือครอง 33,500 หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2556 ทุนปัจจุบัน 13 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 233/187 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ปรากฏชื่อ นายกรณรงค์ ถึงฝั่ง นายอภิมุข ถิรธรรมนุภาพ นางสมฤทัย ศันสนาคม (ภริยา “เสธ.หนุน”) เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 4,635,659 บาท ขาดทุนสุทธิ 2,343,210 บาท

ขณะที่นางสมฤทัย ศันสนาคม ภริยา “เสธ.หนุน” ปรากฏข้อมูลเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 แห่ง แต่ยังดำเนินกิจการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ 

1.บริษัท เคเอชที ไฟร์อาร์มส์ จำกัด ที่มี "เสธ.หนุน" ถือหุ้นด้วย 1 ล้านบาท ตามที่รายงานข้างต้น

2.บริษัท สุวรรณบุตร มีเดีย จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2558 ทุนปัจจุบัน 2 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 397 ถนนลาดปลาเค้า จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ขายเครื่องทำน้ำแข็ง ปรากฏชื่อ นางสมฤทัย ศันสนาคม นางทรงสอางค์ พูลกำลัง นางสาวปัทมา เวียงชัย เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2560 มีรายได้รวม 327,878 บาท รายจ่ายรวม 118,050 บาท กำไรสุทธิ 209,828 บาท

แจ้ง “เลิกกิจการ” 1 แห่ง คือบริษัท สตาร์ฟิช เทรดดิ้ง จำกัด และแจ้ง “เสร็จชำระบัญชี” 1 แห่ง คือบริษัท เคป ยูเรเซีย จำกัด

ทั้งหมดคือข้อมูล “ฐานทุน-พอร์ตหุ้น” ของ “เสธ.หนุน” และ “ภริยา” ที่ปรากฎในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. และกำลังได้รับความสนใจอยู่ตอนนี้