"ครูหยุย" ชี้แอมเนสตี้ฯไทย มีปัญหาที่คน แนะ "กต." ประสานองค์กรแม่ให้แก้ไข

"ครูหยุย" ชี้แอมเนสตี้ฯไทย มีปัญหาที่คน แนะ "กต." ประสานองค์กรแม่ให้แก้ไข

"ส.ว." ชี้ แอมเนสตี้ฯไทย มีปัญหา ที่คน - ทำงานไม่ตรงไปตรงมา แนะ มท.-กต. ทำเรื่องถึงองค์กรหลักให้แก้ไข เปลี่ยนคนทำงาน

         นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว.  กล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้ยกเลิกการจัดตั้งองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพราะมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทบความมั่นคงของประเทศว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือองค์การนิรโทษกรรมสากล ถือเป็นองค์กรแม่ มีหลักในการดูแลกรณีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ แอมเนสตี้ฯ ในประเทศไทย เป็นองค์กรลูกที่ไม่ตรงไปตรงมา เพราะยืนอยู่ฝั่งต่อต้านรัฐบาล  และไปพิทักษ์สิ่งที่ผิด ย่ำยีสิ่งที่ถูกต้อง ทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง ผิดหลักการ ใช้เป็นเครื่องมือย่ำยีทำลายประเทศตนเอง เชื่อว่าในอนาคตองค์กรก็จะล่มสลายไปเอง ซึ่งหลักการขององค์กรแม่นั้นถือว่ามีความตั้งใจดี  แต่คนนำไปยืนผิดจุด เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย องค์กรมีหลักการดี แต่ผิดที่คน

         "อะไรที่วางตัวไม่เป็นกลางถือว่าผิด และไม่ควรมี บทบาทแบบนี้องค์กรแม่ต้องตระหนัก เมื่อองค์กรลูกทำไม่ถูกต้องก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาโดยด่วนตอนนี้คนไทยก็ขับไล่องค์กรลูกที่ทำผิดหลักการสำคัญ ดังนั้นต้องรีบจัดการ เช่นเปลี่ยนคนในองค์กรลูก ถ้าไม่เปลี่ยนคนก็ต้องไม่มีองค์กรลูกในประเทศไทย" นายวัลลภ กล่าว

 

          นายวัลลภ กล่าวด้วยว่า สำหรับองค์กรระดับนานาชาติ หากจะเข้ามาจัดตั้งในประเทศไทยได้ จะต้องทำเรื่องขออนุญาตทางรัฐบาลไทย เพื่อขอมาตั้งองค์กรในประเทศ โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแล แต่เมื่อเป็นองค์กรต่างชาติด้วยแล้วทางกระทรวงมหาดไทยจะต้องทำเรื่องประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้การรับรอง  เมื่อมีการทำผิดเกิดขึ้นทางกระทรวงมหาดไทยต้องประสานกระทรวงการต่างประเทศ ทำเรื่องไปถึงองค์กรหลักเพื่อให้แก้ไขปัญหา แต่หากองค์กรหลักไม่ดำเนินการ  ต้องจัดการโดยกฎหมายไทย  เพราะเรื่องนี้องค์กรไม่มีปัญหา แต่คนมีปัญหา.