เจาะ “9 เสือ” คู่ค้า “กองทัพ” คว้ายุทโธปกรณ์ 2 หมื่นล้าน

เจาะ “9 เสือ” คู่ค้า “กองทัพ” คว้ายุทโธปกรณ์ 2 หมื่นล้าน

ทั้งหมดคือ “เบื้องลึก” ของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง “9 เสือ” เอกชนกับ “กองทัพไทย” ที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์เปรียบดั่ง “แดนสนธยา” ที่แทบไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง

การขยับจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของ “กองทัพ” นับเป็น “เผือกร้อน” ที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์เรื่อยมา

เมื่อเร็วๆ นี้ มีประเด็นใน 2 “เหล่าทัพ” ที่ถูกพูดถึงอย่างหนาหู ได้แก่ กรณี “กองทัพอากาศ” จัดซื้อเครื่องบินโจมตีแบบเบา รุ่น AT-6 มูลค่ากว่า 4.5 พันล้านบาท โดยชี้แจงเหตุผลในการจัดซื้อเพื่อรักษาอธิปไตย ดำเนินการตามข้อกฎหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทั้งหมด

และกรณี “มาดามรถถัง” นางนพรัตน์ กุลหิรัญ ผู้ก่อตั้งเครือ “ชัยเสรีกรุ๊ป” ที่จะบริจาครถยานเกราะโฟร์วีลให้ “กองทัพบก” แต่ติดขัดข้อกฎหมาย ทำให้ต้องขายต่อให้มิตรประเทศ "ภูฏาน" เพื่อไปประจำการในการปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN แทน

อย่างไรก็ดี มิใช่แค่อาวุธ-ยุทโธปกรณ์ “ของนอก” เท่านั้นที่ “กองทัพ” ของไทยดำเนินการจัดซื้อ แต่ยังมีบริษัทเอกชนภายในประเทศที่เป็นคู่สัญญารายใหญ่กับกองทัพมายาวนานอีกด้วย

"กรุงเทพธุรกิจ" ตรวจสอบพบว่า มีเอกชนคู่สัญญารายใหญ่กับ “กองทัพ” หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานรัฐ อย่างน้อย 9 แห่ง หรือที่เรียกกันว่า “9 เสือ” โดยทั้งหมดเป็นคู่ค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมวงเงินเบ็ดเสร็จ 21,805,350,076 บาท หรือราว 2.1 หมื่นล้านบาท ดังนี้

+ เครือ “ชัยเสรีกรุ๊ป” 2 บริษัท 5.5 พันล้าน + 

1.บริษัท ชัยเสรีเม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2533 ทุนปัจจุบัน 150 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 41/1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะ ปรากฏชื่อ นายหิรัญ กุลหิรัญ (สามีนางนพรัตน์ กุลหิรัญ) นายชาญเวช กุลหิรัญ นางสาวนฤมล กุลหิรัญ นายกานต์ กุลหิรัญ นายกฤต กุลหิรัญ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 359,278,596 บาท รายจ่ายรวม 339,269,094 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 18,691 บาท เสียภาษีเงินได้ 5,892,363 บาท กำไรสุทธิ 14,098,447 บาท

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกองทัพไทย หากนับตั้งแต่ปี 2540-ปัจจุบัน หรือกว่า 24 ปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 131 สัญญา (เท่าที่ตรวจสอบพบ) รวมวงเงินกว่า 4,200 ล้านบาท

2.บริษัท ชัยเสรี (กรุงเทพ) จำกัด ในเครือ “ชัยเสรีกรุ๊ป” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2529 ทุนปัจจุบัน 2 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 1/1 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ให้บริการบริหารจัดการอื่น ๆ ปรากฏชื่อ นายหิรัญ กุลหิรัญ นายชาญชัย กุลหิรัญ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 3,590,922 บาท รายจ่ายรวม 8,807,080 บาท ขาดทุนสุทธิ 5,217,176 บาท

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกองทัพไทย ระหว่างปี 2540-2564 อย่างน้อย 250 สัญญา (เท่าที่ตรวจสอบพบ) รวมวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาท

+ เครือ“ช.ไพศาล” 2 แห่ง 6 พันล้าน + 

3.บริษัท ช.ไพศาล จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2539 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 179 หมู่ที่ 11 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ประมูลงานราชการและ ผลิตเสื้อเกราะ,แผ่นเกราะ,หมวกสนาม ปรากฏชื่อ นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช นายประวิทย์ ยอดวานิช นางกิมไล้ ยอดวานิช เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 255,162,241 บาท รายจ่ายรวม 166,629,086 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 24,274 บาท เสียภาษีเงินได้ 20,943,032 บาท กำไรสุทธิ 67,665,846 บาท

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกองทัพไทย ระหว่างปี 2540-2564 อย่างน้อย 77 สัญญา รวมวงเงิน 2,651,043,956 บาท

4.บริษัท เสรีชัยยุทธภัณฑ์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2529 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 55/20 หมู่ที่ 5 ซอยรณสิทธิพิชัย ถนนสนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ปรากฏชื่อ นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช นายประวิทย์ ยอดวานิช นางกิมไล้ ยอดวานิช เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 681,644,462 บาท รายจ่ายรวม 524,235,945 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 308,552 บาท เสียภาษีเงินได้ 32,798,260 บาท กำไรสุทธิ 124,301,704 บาท

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกองทัพไทย ระหว่างปี 2540-2564 อย่างน้อย 227 สัญญา รวมวงเงิน 3,400,960,169 บาท

เจาะ “9 เสือ” คู่ค้า “กองทัพ” คว้ายุทโธปกรณ์ 2 หมื่นล้าน

ส่วนที่เหลือ กระจายอยู่ในอีก 5 บริษัท ได้แก่

5.บริษัท โรยัลสกาย จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2538 ทุนปัจจุบัน 100 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 102 ซอยศาลาแดง 1 ถนนศาลาแดง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด จำหน่ายอากาศยาน อะไหล่อากาศยานและให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารของอากาศยาน ปรากฏชื่อ นายรังสรรค์ เฉลิมไกรวุฒิ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 499,163,195 บาท รายจ่ายรวม 479,335,550 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 212,481 บาท เสียภาษีเงินได้ 4,928,412 บาท กำไรสุทธิ 14,686,751 บาท

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกองทัพไทย ระหว่างปี 2540-2564 อย่างน้อย 231 สัญญา รวมวงเงิน 3,286,246,393 บาท

6.บริษัท ลัทธพลเทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2550 ทุนปัจจุบัน 20 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 111 ซอยรามอินทรา 83 ถนนรามอินทรา คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด จำหน่ายส่งผ้า วัสดุตัดเย็บ เครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้ในราชการทหาร ตำรวจ ปรากฏชื่อ นางสาวม่านใจ ตันติวิทยากร นายเกรียงศักดิ์ โตรุ่งเลิศ นางสาวสุชาดา โตรุ่งเลิศ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 338,832,908 บาท รายจ่ายรวม 299,430,088 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 816 บาท เสียภาษีเงินได้ 8,547,282 บาท กำไรสุทธิ 30,854,721 บาท

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกองทัพไทย ระหว่างปี 2550-2564 อย่างน้อย 68 สัญญา รวมวงเงิน 1,752,605,792 บาท

7.บริษัท ไทยเครื่องสนาม (2525) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2526 ทุนปัจจุบัน 2.5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 494 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด รับจ้างผลิต ตัดเย็บเครื่องสนามทุกชนิด ปรากฏชื่อ นายพีรพล ชวลิตมณเฑียร นายประดิษฐ์ เลิศรัตนานนท์ นายนิชรชีพ ฉันทะวัฒน์ นางบุษบา เลิศรัตนานนท์ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 457,233,144 บาท รายจ่ายรวม 434,956,101 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 574,557 บาท เสียภาษีเงินได้ 4,489,633 บาท กำไรสุทธิ 17,212,852 บาท

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกองทัพไทย ระหว่างปี 2540-2564 อย่างน้อย 108 สัญญา รวมวงเงิน 1,211,035,148 บาท

8.บริษัท ไพบูลย์เศรษฐกิจ จำกัด แปรสภาพมาจาก หจก.ไพบูลย์เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2558 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 196 ถนนระนอง1 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด ขายเครื่องเหล็ก, ซ่อมเครื่องจักร ปรากฏชื่อ นายไพบูลย์ อนันต์วลี นายพุฒิพงษ์ อนันต์วลี เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 41,125,984 บาท รายจ่ายรวม 38,593,119 บาท เสียภาษีเงินได้ 1,846,957 บาท กำไรสุทธิ 52,421 บาท

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกองทัพไทย ระหว่างปี 2540-2564 อย่างน้อย 180 สัญญา รวมวงเงิน 1,397,344,378 บาท

9.บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2539 ทุนปัจจุบัน 50 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 46/325 หมู่ที่ 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ปืน อะไหล่องค์ประกอบของลูกปืนและปืนทุกชนิด อาวุธสงครามอื่น และอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ปรากฏชื่อ นายจรัล จาวาลา นางสาวทันบีรเกอร์ คานิยอ นายวิษณุ จาวาลา นายการัณย์ จาวาลา เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 2,616,303,550 บาท รายจ่ายรวม 2,507,299,632 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 10,329,426 บาท เสียภาษีเงินได้ 23,392,433 บาท กำไรสุทธิ 75,282,058 บาท

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกองทัพไทย ระหว่างปี 2540-2564 อย่างน้อย 174 สัญญา รวมวงเงิน 2,606,114,240 บาท

ทั้งหมดคือ “เบื้องลึก” ของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง “9 เสือ” เอกชนกับ “กองทัพไทย” ที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์เปรียบดั่ง “แดนสนธยา” ที่แทบไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง

ทว่า ธุรกิจการซื้อขายยุทโธปกรณ์ของ “9 เสือ” กองทัพข้างต้น ก็ยังไม่ปรากฎข้อมูลถูกร้องเรียนปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด