"โภคิน"ชง"แก้"ม.256 เปิดทางตั้ง "ส.ส.ร." เดินหน้า "แก้รธน." ต่อ

"โภคิน"ชง"แก้"ม.256 เปิดทางตั้ง "ส.ส.ร." เดินหน้า "แก้รธน." ต่อ

"โภคิน" ชง "แก้รธน." ประเดิม "ม.256" ตั้ง "ส.ส.ร." หาทางออกประเทศไทย ขอเวลา 2 สัปดาห์ ยกร่าง ชี้ หากจะเริ่มด้วยการประชามติก็ได้ "วัฒนา" ยัน บัตร2ใบ "ไทยสร้างไทย" ไม่เสียเปรียบ พร้อมสู้ทุกรูปแบบตามกติกา

พรรคไทยสร้างไทย นำโดย นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมด้วยนายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย และการเมือง ร่วมแถลงข่าวเสนอทางออกประเทศ ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 

โดยนายโภคิน กล่าวว่า หลังจากที่รัฐสภาได้ปัดตกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แก้ไขหลายมาตราในวาระที่ 1 รวมถึงมีการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราสามารถกระทำได้ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า จะต้องจัดทำประชามติก่อน แต่รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้

“ตราบใดที่รัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับการแก้ไข และเห็นชอบโดยประชาชน วิกฤติทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็จะยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญพรรคไทยสร้างไทย จึงเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่นอกจากรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ยังสามารถมอบให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เข้ามาพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ“ นายโภคิน กล่าว

นายโภคิน กล่าวอีกว่า กระบวนการหลังจากนี้ จะมีการยกร่างข้อเสนอดังกล่าวประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อเสนอผ่าน 3 ช่องทาง คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ส.) และการเข้าชื่อของประชาชนจำนวน 50,000 รายชื่อ  ซึ่งหากรัฐสภาเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว ก็จะเป็นทางออกให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง หรือจะไปตั้งต้นที่การทำประชามติสอบถามประชาชนว่าต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก่อนก็ได้ 

ขณะที่นายวัฒนา กล่าวว่า ความขัดแย้งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายพยายามแก้ไข แต่ก็ไม่ได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่าย ดังนั้น ข้อเสนอของพรรคไทยสร้างไทย จึงเป็นฝ่าทางตันของวิกฤติทางการเมืองของสังคมไทยได้ 

ส่วนกรณีใบเลือกตั้ง 2 ใบ ที่ถูกมองว่าพรรคเล็กจะเสียเปรียบในการเลือกตั้ง นายวัฒนา ยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทยไม่ใช่พรรคเล็ก จึงไม่เสียเปรียบจากกติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพราะมีความพร้อมทั้งนโยบาย และบุคคลากรในการสู้เลือกตั้งในทุกรูปแบบตามกติกาของรัฐธรรมนูญ

แม้ว่าพรรคไทยสร้างไทย จะเป็นพรรคใหม่ที่ก่อตั้งมาเพียง 6 เดือน แต่ได้รับความสนใจจากทุกช่วงวัย ทั้งคนรุ่นใหม่ และคนมีประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนตัวเล็ก ซึ่งการมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะทำให้บรรยากาศทางการเมืองกลับไปสมัยปี 2544 ที่ประชาชนให้ความสำคัญกับนโยบายของพรรคการเมือง ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย เป็นพรรคการเมืองเดียวในขณะนี้ที่เน้นหาทางออกให้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้นในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พรรคไทยสร้างไทยจะเป็นพรรคการเมืองใหญ่อย่างแน่นอน