กอ.รมน. เดินหน้าแก้ปัญหา "แรงงานต่างด้าว" ลอบเข้าเมือง เร่งกวาดล้างต้นตอ

กอ.รมน. เดินหน้าแก้ปัญหา "แรงงานต่างด้าว" ลอบเข้าเมือง เร่งกวาดล้างต้นตอ

กอ.รมน. ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ขยายผลเอาผิดขบวนการนำพา พร้อมประสานทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุผ่าน 1374 สร้างความอุ่นใจปลอดภัยให้กับประชาชน 

20 พ.ย.2564 พลเอก สิทธิชัย มากกุญชร โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยผลการประชุม สถานการณ์ประจำวันผ่านระบบออนไลน์ โดยมี พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งยังคงจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง พบแรงงานส่วนใหญ่มีความต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญ ส่งผลให้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถจับกุมแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ 1,618 ราย เป็นสัญชาติกัมพูชา 990 ราย เมียนมา 474 ราย ลาว 140 ราย และไทย 14 ราย พร้อมจับกุมผู้นำพาได้ 53 ราย เป็นสัญชาติไทย 27 ราย เมียนมา 21 ราย กัมพูชา 5 ราย จากการขยายผลทราบว่าแรงงานต่างด้าวเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้นำพา 1,000-25,000 บาทต่อหัว 

 

เลขาธิการ กอ.รมน. จึงสั่งการให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมือง ขยายผลติดตามจับกุมผู้นำพา โดยให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน จังหวัด จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อขยายผลการจับกุมให้ถึงต้นตอแหล่งนายทุน และหมั่นลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ เขตที่พักตามแหล่งอุตสาหกรรม แคมป์ก่อสร้าง เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ตอนใน 

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ยังคงพบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในภาคใต้ ทั้งนี้ ผอ.รมน. (นายกฯ) และ รอง ผอ.รมน. (ผบ.ทบ.) ให้ความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในภาคใต้ให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด จึงสั่งการให้หน่วยในพื้นที่สนับสนุน ศบค.ส่วนหน้า อย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ขอให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวัง และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและประเพณีสำคัญ ตลอดจนเน้นย้ำให้ศูนย์รับแจ้งเหตุความมั่นคง 1374 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการประสานงาน และเข้าพื้นที่เกิดเหตุอย่างทันท่วงที เพื่อระงับและป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายได้อย่างรวดเร็วอันจะสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง