"ผบ.ทสส." ย้ำ "ลอยกระทง" เข้มป้องกัน "โควิด-19" งดแอลกอฮอล์ -พลุ-ประทัด

"ผบ.ทสส." ย้ำ "ลอยกระทง" เข้มป้องกัน "โควิด-19" งดแอลกอฮอล์ -พลุ-ประทัด

"ผบ.ทหารสูงสุด " ทุกหน่วยงานจัดงานลอยกระทง เข้มงวดมาตรการป้องกัน "โควิด-19" วันลอยกระทง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พลุ-ประทัด ขอประชาชนเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง

18 พ.ย.2564  พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้แต่ละพื้นที่ที่จะจัดงานประเพณีลอยกระทงได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ด้านการกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้สถานที่ กิจการ หรือการดำเนินกิจกรรมในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว สามารถเปิดดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

 

รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ รวมทั้งการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมของแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เป็นต้น การเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการควบคุมผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

สำหรับภาคประชาชน ขอความร่วมมือปฏิบัติตนตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมงาน หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงได้อย่างงดงาม ควบคู่กับการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป