"นิกร" ชี้ 3ปัญหา "ร่างรธน.ฉบับประชาชน"

"นิกร" ชี้ 3ปัญหา "ร่างรธน.ฉบับประชาชน"

ชาติไทยพัฒนา รอฟัง "ประชาชน" เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนเคาะมติพรรคโหวตทิศทางใด "นิกร" ชี้ เนื้อหายังมีปัญหา

        นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงทิศทางการลงมติของพรรคชาติไทยพัฒนา ต่อร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ฉบับที่เสนอโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรีโซลูชั่น กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 1.35แสนรายชื่อ  ว่า ส.ส.ของพรรคจะนัดหารือกันในช่วงเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน ก่อนการลงมติ เนื่องจากต้องรับฟังผู้นำเสนอร่างแก้ไขที่จะชี้แจงต่อรัฐสภา ในวันที่ 16 พฤศจิกายนก่อน ส่วนกรณีที่วุฒิสภา ระบุให้จับตาการลงมติของ ส.ส. นั้น ยอมรับว่า เสียงที่ใช้ลงมติขั้นรับหลักการต้องใช้เกินกึ่งหนึ่งและในจำนวนดังกล่าวต้อง มีส.ว. ลงมติร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ ประมาณ 84 เสียง

        นายนิกร กล่าวด้วยว่าจากการศึกษารายละเอียดของเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน พบปัญหาสำคัญ คือ 1.เสนอประเด็นที่แก้ไขที่รวมเป็นฉบับเดียว และต้องลงมติรับหรือไม่รับทั้งฉบับ แม้มีประเด็นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ,  2.ข้อเสนอของสภาผู้แทนราษฎร ให้มาจากการเลือกตั้ง 350 เขต และมาจากบัญชีรายชื่อ 150 คน เนื่องจากก่อนหน้านี้ รัฐสภา ได้ลงมติเห็นชอบให้แก้ไขที่มา ของส.ส. เป็น เลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้ง 400 เขต และ มาจากบัญชีรายชื่อ 100 คน และใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ หากส.ส. และ ส.ว. ลงมติรับเนื้อหา อาจขัดกับการลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ที่รอการประกาศใช้  และ 3.เนื้อหาที่แก้ไขว่าด้วยอำนาจและองค์ประกอบขององค์กรอิสระที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้นำไปออกเสียงประชามติหลังจากที่รัฐสภาแก้ไขแล้วเสร็จ

        “เชื่อว่าหากนำไปทำประชามติ จะไม่ทันใช้ได้ทันในสภาฯ ชุดปัจจุบัน อีกทั้งการทำประชามมติที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ในสถานการณ์ปัจจุบันอาจไม่เหมาะสม อีกทั้งในเนื้อหายังพบการตัดอำนาจของส.ว. ที่ร่วมลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงเชื่อว่า ส.ว. จะลงมติไม่ผ่านให้เพราะกระทบต่อส.ว.” นายนิกร กล่าว.