"สุดารัตน์"ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามแก้ น้ำท่วม-แล้ง "ทุ่งกุลาร้องไห้"

"สุดารัตน์"ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามแก้ น้ำท่วม-แล้ง "ทุ่งกุลาร้องไห้"

"สุดารัตน์" นำ "ไทยสร้างไทย" ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามการพัฒนาพื้นที่แก้มลิง-อ่างเก็บน้ำคลองพลับพลา แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง "ทุ่งกุลาร้องไห้" 3แสนไร่ ประสาน หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการ หวัง ยกระดับพื้นที่เกษตร ท่องเที่ยว

ที่บ้านโพธิ์แท่น อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมนายชัชวาล แพทยาไทย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทยเยี่ยมชม พื้นที่แก้มลิงพันไร่ พร้อมรับฟัง แนวทางการพัฒนาพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพลับพลาจังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยจากการรับฟังการบรรยายสรุป พบว่าการพัฒนาพื้นที่ จะช่วยให้ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยส่งน้ำไปยังพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง พื้นที่การเกษตร ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลังการศึกษา จากคณะทำงานพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ประเมินถึงความเป็นไปได้ จึงขอความร่วมมือชลประทานให้ออกแบบ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ก่อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมพัฒนาที่ดิน หรือกระทั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งทั้งหมดหากสามารถบูรณาการร่วมกันได้ แผนงานดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นได้จริง สามารถดูแลพื้นที่ทั้งหมดของทุ่งกุลาร้องไห้ได้ สำหรับแผนงานดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงมิติของการท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วย 

โดยฝ่ายนายช่างชลประทาน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า หากโครงการดังกล่าวถูกต่อยอดให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง จะสามารถดูแลพื้นที่ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ได้รับประโยชน์ คุ้มค่ากับการลงทุน เบื้องต้นประเมินการใช้งบประมาณไว้ที่ 140 ล้านบาท ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่การเกษตรและสามารถ ทำการประมง การท่องเที่ยวไปพร้อมกัน โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3 แสนไร่