WTO จัดประชุมครั้งแรกในรอบ 4 ปี สิ้นเดือน พ.ย. นี้

WTO จัดประชุมครั้งแรกในรอบ 4 ปี สิ้นเดือน พ.ย. นี้

พาณิชย์ เผย สมาชิก WTO 164 ประเทศ เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งแรกในรอบ 4 ปี ตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการอุดหนุนประมง ลดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรและการยกเว้นมาตรการห้ามหรือจำกัดการส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า องค์การการค้าโลก (WTO) กำหนดจัดการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกครั้งที่ 12 (MC12) ขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยจะเป็นการประชุมระดับสูงสุดของ WTO ที่จัดขึ้นในรอบ 4 ปี นับจากการประชุม ครั้งที่ 11 เมื่อปี 2560 ซึ่งเดิมทีมีแผนจะจัดการประชุม MC12 ขึ้นในปี 2563 ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน แต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยล่าสุด นางเอ็นโกซี โอคอนโจ อิเวลา ผู้อำนวยการใหญ่ WTO ร่วมกับรัฐมนตรีการค้าคาซัคสถาน และประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO ได้ออกหนังสือเชิญไปยังรัฐมนตรีการค้าประเทศสมาชิก WTO ทั้ง 164 ประเทศแล้ว เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมที่นครเจนีวา ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุข โดยมีการจำกัดจำนวนผู้แทนที่เข้าร่วมในห้องประชุมใหญ่ การรักษาระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น

WTO จัดประชุมครั้งแรกในรอบ 4 ปี สิ้นเดือน พ.ย. นี้

สำหรับการประชุมรัฐมนตรี MC12 ที่กำลังจะจัดขึ้นนั้น สมาชิก WTO ได้ตั้งเป้าที่จะสรุปผลการเจรจาในประเด็นสำคัญ เช่น  จัดทำความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง ซึ่งสมาชิกอยู่ระหว่างเจรจาอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาได้ตามกำหนด  หาข้อสรุปการเจรจาเรื่องเกษตรในส่วนการลดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรที่บิดเบือนการค้า การเสริมสร้างความโปร่งใส และการยกเว้นมาตรการห้ามหรือจำกัดการส่งออกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารโลก   สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป WTO เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมากขึ้น และ  สรุปประเด็นที่จะเพิ่มบทบาทของ WTO ในการรับมือกับโควิด-19 เป็นต้น

 

 

 

“ด้านการเตรียมการของไทย กรมฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ไทยร่วมมีบทบาทในการขับเคลื่อนการเจรจาร่วมกับสมาชิก WTO ในประเด็นสำคัญข้างต้น ซึ่งการหาข้อสรุปของ WTO ในการประชุม MC12 มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อ WTO โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นเวทีจัดทำกฎเกณฑ์ทางการค้าโลก และกำกับดูแลการค้าระหว่างประเทศให้เสรี และเป็นธรรม ท่ามกลางการปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้าโลกที่เกิดขึ้นจากวิกฤติโควิด-19” นางอรมน กล่าว