"รัฐสภา"435:30 เสียง รับหลักการ "ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ"

"รัฐสภา"435:30 เสียง รับหลักการ "ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ"

รัฐสภา ใช้เวลา 20 นาที ลงมติรับหลักการ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ หลังค้างพิจารณา มาตั้งแต่สมัยประชุมที่ผ่านมาา

         ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาวาระต่อเนื่อง ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....  ซึ่งต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ หลังจากที่มีสมาชิกรัฐสภาอภิปรายครบถ้วน ทั้ง 70 คนแล้ว ทั้งนี้ในการประชุมสมัยดังกล่าวที่ไม่สามารถลงมติได้ เนื่องจากปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ

 

           โดยที่ประชุมรัฐสภา ได้เปิดการประชุมและให้สมาชิกลงมติทันที สำหรับผลการลงมติ คือ รับหลักการด้วยเสียงข้างมาก 435 เสียง ต่อ 30 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง​ จากนั้นได้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา จำนวน 49 คน  ทั้งนี้เป็นไปตามโควต้าที่กำหนดไว้ ทั้ง สัดส่วนของ คณะรัฐมนตรี , พรรคเพื่อไทย, พรรคพลังประชารัฐ, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชาธิปัตย์ , พรรคก้าวไกล , สมาชิกวุฒิสภาเป็นต้น  

 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลงมติร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... ได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและใช้เวลาพิจารณาในการลงมติประมาณ 20 นาที 

 

          จากนั้น ที่ประชุมรัฐสภา ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตรี เสนอ โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้นำเสนอเนื้อหา.

        ผู้สื่อข่าวรายงานถึงรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ทั้ง 49 คน มีรายชื่อบุคคลภายนอกที่ถูกเสนอชื่อให้ร่วมเป็น กมธ. ที่น่าสนใจ อาทิ นายวรากรณ์​ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โควต้าของครม. , น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โควต้าของพรรคเสรีรวมไทย, นายสุรพล นาควานิช นายทะเบียนพรรคประชาชาติ โควต้าของพรรคประชาชาติ, นายเสน่ห์ ขาวโต อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานโควต้าของพรรคชาติไทยพัฒนา, น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ หรือ ครูจุ๊ย กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า โควต้าของพรรคก้าวไกล.