ครม.อนุมัติ 6.2 พันล้าน เยียวยาผลกระทบทางเสียงสนามบินสุวรรณภูมิ

ครม.อนุมัติ 6.2 พันล้าน เยียวยาผลกระทบทางเสียงสนามบินสุวรรณภูมิ

ครม.อนุมัติ ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6,254 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.64 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากเดิมที่ชดเชยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี 2549 เป็นชดเชยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างอยู่ก่อนจนถึงวันที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment :EHIA) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่ 20กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติการขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในส่วนของงบประมาณสำหรับดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงเนื่องจากการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 เพิ่มขึ้น 6,254.941 ล้านบาท 

ทำให้วงเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงเพิ่มขึ้นเป็น 12,564.101 ล้านบาท และส่งผลให้โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 มีวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 21,795.941 ล้านบาท เพิ่มเป็น 28,050.882 ล้านบาท