ปลดประจำการ! "ฮิวอี้" ฮ.พระที่นั่ง เคยใช้สู้คอมนิสนิสต์ ช่วยสึนามิ-น้ำท่วม

ปลดประจำการ! "ฮิวอี้"  ฮ.พระที่นั่ง เคยใช้สู้คอมนิสนิสต์ ช่วยสึนามิ-น้ำท่วม

ทอ. ปลดประจำการ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 หรือ ฮิวอี้ หลังบรรจุประจำการกว่า 50 ปี พร้อมเคลื่อนย้ายไปตั้งแสดง ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ พบประวัติใช้ปฎิบัติภารกิจสำคัญทั้ง ฮ.พระที่นั่ง -ปราบคอมนิสนิสต์-สึนามิ-น้ำท่วมใหญ่ กทม.

3 พ.ย.64 พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้กรมช่างอากาศดำเนินการเคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 (UH-1H) หมายเลข ทอ.7/12 ซึ่งบรรจุประจำการในกองทัพอากาศมากว่า 50 ปีและปัจจุบันได้ปลดประจำการแล้ว ไปตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ กรมสารบรรณทหารอากาศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกองทัพอากาศ เปิดโอกาสให้เยาวชนตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับอากาศยานได้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชม

ปลดประจำการ! "ฮิวอี้"  ฮ.พระที่นั่ง เคยใช้สู้คอมนิสนิสต์ ช่วยสึนามิ-น้ำท่วม

   กองทัพอากาศได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H จากกองทัพสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2511 โดยกองทัพอากาศได้กำหนดชื่อว่า “เฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6” หรือ ฮ.6 หรือ ฮิวอี้ (Huey) เริ่มประจำการในฝูงบิน 32 กองบิน 3 โดยมีภารกิจสนับสนุนโทรคมนาคม ให้ความช่วยเหลือ กองทัพบก กองทัพเรือ นาวิกโยธิน และตำรวจตระเวนชายแดน ในการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทำการบินขนส่งพัสดุและกำลังพลให้กับทุกเหล่าทัพ อีกทั้งภารกิจในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ก่อนจะย้ายเข้าบรรจุประจำการ ณ ฝูงบิน 203 กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีภารกิจหลักคือ การบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ

ปลดประจำการ! "ฮิวอี้"  ฮ.พระที่นั่ง เคยใช้สู้คอมนิสนิสต์ ช่วยสึนามิ-น้ำท่วม

 

สำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 ที่นำมาตั้งจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ฯ กองทัพอากาศได้รับมอบเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2511 บรรจุประจำการครั้งแรก ณ ฝูงบิน 32 กองบิน 3 ในปี พ.ศ.2512 กองทัพอากาศได้พิจารณาจัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 หมายเลข ทอ. 6/12 และ 7/12 เพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแบบใหม่ทดแทนเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 4 (เอช-34) ได้รับหมายเลขประจำฝูงบิน 3210 ซึ่งเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 เครื่องดังกล่าว ปฏิบัติภารกิจบินรับ-ส่งเสด็จ ฯ เป็นระยะเวลานานสามปีตั้งแต่ พ.ศ.2512 - 2515 จึงถูกปรับระดับมาเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสำรอง เปลี่ยนหมายเลขประจำฝูงบิน เป็น 3202 โดยกองทัพอากาศได้พิจารณาจัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 หมายเลข 29/15 ซึ่งได้รับบรรจุเข้าประจำการเมื่อปี พ.ศ.2515 ปฏิบัติภารกิจเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแทน

ปลดประจำการ! "ฮิวอี้"  ฮ.พระที่นั่ง เคยใช้สู้คอมนิสนิสต์ ช่วยสึนามิ-น้ำท่วม

เดือนตุลาคม พ.ศ.2520กองทัพอากาศได้ปรับโครงสร้างกองทัพอากาศ ให้ย้ายโอนเฮลิคอปเตอร์ จากกองบิน 3 นครราชสีมา ไปบรรจุประจำการในกองบิน 2 โคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี โดยได้จัดตั้งฝูงบิน 203 กองบิน 2 เพื่อรองรับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 จากฝูงบิน 32 กองบิน 3 ซึ่งเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 หมายเลข ทอ.7/12 ได้รับหมายเลขประจำฝูงบิน เป็น 20337 และถูกส่งไปวางกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต (SAR) ณ กองบินหลายแห่งทั่วประเทศ จนกระทั่งมีคำสั่งปลดประจำการในเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาประจำการอยู่ในกองทัพอากาศ 52 ปี 8 เดือน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 หรือ (UH-1H) ได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปี พ.ศ.2547 เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ.2554 เป็นต้น

ปลดประจำการ! "ฮิวอี้"  ฮ.พระที่นั่ง เคยใช้สู้คอมนิสนิสต์ ช่วยสึนามิ-น้ำท่วม

รวมถึงเกียรติประวัติที่เคยรับใช้และปกป้องประเทศชาติมาอย่างยาวนาน  เฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 หรือ (UH-1H) จึงเป็นตำนานเฮลิคอปเตอร์แห่งกองทัพอากาศไทย และเป็นต้นแบบการบินของเฮลิคอปเตอร์ค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบที่น่าจดจำตลอดไป