รับสารภาพเหลือคุก 4 ปี พนง. “แพดดี้ เดอะรูมฯ” คดี “ถุงมือยาง”-กก.บริษัทยังหนี

รับสารภาพเหลือคุก 4 ปี พนง. “แพดดี้ เดอะรูมฯ” คดี “ถุงมือยาง”-กก.บริษัทยังหนี

เผยความคืบหน้าคดีลักลอบส่ง “ถุงมือยาง” ใช้แล้วเข้าสหรัฐฯ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาสั่งคุกจริง 8 ปี พนง.บริษัท “แพดดี้ เดอะรูมฯ” แต่รับสารภาพลดโทษเหลือ 4 ปี ส่วนคีย์แมนสำคัญ “ลุก เฟย หยาง หยาง” กก.บริษัทฯ แม้ไม่ถูกฟ้อง แต่ยังหลบหนี

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564 นายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด (โฆษกสำนักงาน อสส.) กล่าวถึงความคืบหน้าคดีลักลอบส่งถุงมือยางอนามัยส่งจำหน่ายไปต่างประเทศว่า คดีนี้เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้สรุปสำนวนพร้อมความเห็นคดีให้กับสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 3 พิจารณา โดยมีบริษัท แพดดี้ เดอะรูม เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ต้องหาที่ 1 นายลุก-เฟย หยาง หยาง กรรมการผู้มีอำนาจบริษัทฯ ในฐานะส่วนตัว ผู้ต้องหาที่ 2 และ นายพิพัฒผล หอมจรรยา พนักงานบริษัทฯ ผู้ต้องหาที่ 3 ข้อหาร่วมกันผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยไม่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการต่อผู้อนุญาต, ร่วมกันผลิตเครื่องมือแพทย์ปลอม, ร่วมกันขายเครื่องมือแพทย์ปลอม, ร่วมกันขายเครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐาน ไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานตามมาตรา 16, ร่วมกันใช้เครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรู้อยู่ว่าไม่เป็นไปตามมาตรา 16 หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้หรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 31, ร่วมกันนำหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรมาใช้สำหรับสินค้าของตนหรือของบุคคลอื่นเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า, ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร

นายประยุทธ กล่าวว่า พนักงานสอบสวน ปคบ.มีความเห็นควรสั่งฟ้อง บริษัทแพดดี้เดอะรูมฯ ผู้ต้องหาที่ 1 และนายพิพัฒผล หอมจรรยา ผู้ต้องหาที่ 3 และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องนายลุก -เฟย หยาง หยาง ผู้ต้องหาที่ 2 ในทุกข้อหา ส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดี

 

ต่อมาอัยการเจ้าของสำนวนและอัยการผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนแล้วมีความเห็นสั่งฟ้อง บริษัท แพดดี้ฯ ผู้ต้องหาที่ 1 และนายพิพัฒผล ผู้ต้องหาที่ 3 ฐานร่วมกันผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการต่อผู้อนุญาต ร่วมกันผลิตเครื่องมือแพทย์ ปลอม ร่วมกันขายเครื่องมือแพทย์ ปลอม ร่วมกันขายเครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐาน ไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานตามมาตรา 16 ร่วมกันใช้เครื่องหมายมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยรู้อยู่ว่าไม่เป็นไปตามมาตรา 16 หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้หรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 31 ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฯ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือ ผู้นำเข้าต้องจดแจ้ง พ.ศ.2523 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2563 ข้อ 1 (4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องถุงมือสำหรับการตรวจโรค พ.ศ.2554 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2554 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2554 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4546 (พ.ศ.2557) ออกตามความใน พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 พ ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 , 83, 91 พ ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2526 มาตรา 4

โดยอัยการสั่งไม่ฟ้อง นายลุก-เฟย หยาง หยาง ผู้ต้องหาที่ 2 ทุกข้อหา และส่งสำนวนให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วไม่มีความเห็นแย้ง กรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางคนและบางข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1

นายประยุทธ กล่าวอีกว่า ความคืบหน้าคดีนี้ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา อัยการได้นำตัวนายพิพัฒผล ผู้ต้องหาที่ 3 ไปยื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ โดยนายพิพัฒผล ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาจึงพิพากษาลงโทษจำคุกนายพิพัฒผล จำเลยรวม 8 ปี โดยไม่รอลงอาญา แต่คำรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา 

ส่วนนายลุก- เฟย หยางหยาง ผู้ต้องหาที่ 2 ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจบริษัท แพดดี้ฯ นั้นขณะนี้ยังหลบหนี ไม่มารายงานตัวกับพนักงานอัยการตามนัด จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามนำตัวมายื่นฟ้องศาลต่อไป