"สุทิน" เผยรอมติพรรคร่วมฝ่ายค้าน ชงอภิปรายทั่วไป-แก้ม.112

"สุทิน" เผยรอมติพรรคร่วมฝ่ายค้าน ชงอภิปรายทั่วไป-แก้ม.112

ประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุเผยรอมติพรรคร่วมฝ่ายค้าน เคาะชงญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป-แก้ม.112 โยน "ชัยเกษม" เคาะเสนอร่างแก้ป.อาญา

ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันนี้ว่า จะเน้นพูดคุยในเรื่องของการทำงานที่ผ่านมาว่าจะต้องมีการปรับหรือแก้ไขอะไรเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประชุมสภาสมัยนี้ให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้จะมีการพูดคุยถึงวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละสัปดาห์ด้วย

ส่วนกรณีการเตรียมยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินั้น คงต้องรอให้มีการหารือกันในระดับหัวหน้าพรรคเสร็จสิ้นก่อนถึงจะกำหนดกรอบได้ว่าจะมีการอภิปรายในประเด็นใดบ้าง

เช่นเดียวกันกับการ เสนอญัตติเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 คงต้องมีการหารือระดับหัวหน้าพรรคให้เสร็จสิ้นก่อน

ส่วนของพรรคเพื่อไทยจะออกมาในรูปแบบใด คงต้องรอดูความเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วย และต้องรอให้ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นผู้ชี้แจงทิศทางของพรรคเพื่อไทย