“จุรินทร์” ลั่นไม่แก้ ม.112 เหตุเป็นอุดมการณ์ “ปชป.” เปลี่ยนแปลงไม่ได้

“จุรินทร์” ลั่น “ปชป.” ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยันไม่แก้ไข ม.112 เหตุเหมาะสมที่สุด เป็นอุดมการณ์พรรคเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ต่างจากนโยบายปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ผู้ชุมนุมให้พรรคการเมืองแก้ไขมาตรา 112 ว่า ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความชัดเจนในเรื่องนี้มาตลอดและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในภาวการณ์ปัจจุบัน ตนเห็นว่ารัฐธรรมนูญจะต้องได้รับการแก้ไขไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ยกเว้นในมาตรา 112 ที่พรรคฯไม่คิดแตะต้องแก้ไข ด้วยเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น มีความเหมาะสมที่สุด 

"สิ่งนี้เป็นจุดยืนและอุดมการณ์ของพรรค เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมา และตลอดมา เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สำหรับอุดมการณ์ในเรื่องนี้ของพรรค และพรรคไม่ได้กำหนดอุดมการณ์ตามสถานการณ์ หรือเหตุผลในทางการเมือง แต่มันเป็นอุดมการณ์ที่เป็นราก เป็นที่มาของเรา เพียงแต่ในเรื่องนโยบาย การบริหารราชการแผ่นดิน ในเรื่องการที่จะเข้าไปดูแลประเทศนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไปตามข้อเท็จจริง สภาพปัญหาที่เปลี่ยนไป และตามสถานการณ์ได้ แต่ถ้าเป็นอุดมการณ์มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น แต่สิ่งอะไรที่จะต้องเปลี่ยน เราพร้อมที่จะเปลี่ยน แต่ต้องเปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะและก็ต้องไม่ขัดกับอุดมการณ์ที่เราได้ประกาศไว้" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว