"รมช.สธ." ยืนยัน "สธ.-รบ." ไร้นโยบาย ให้ "บุหรี่ไฟฟ้า" ถูกกฎหมาย

"รมช.สธ." ยืนยัน "สธ.-รบ." ไร้นโยบาย ให้ "บุหรี่ไฟฟ้า" ถูกกฎหมาย

"สาธิต" ตอบกระทู้ของส.ว. ยัน รัฐบาล-สธ. ไม่มีนโยบายทำบุหรี่ไฟฟ้า ถูกกฎหมาย ยันการรณรงค์ให้เห็นโทษ-ผลกระทบ- ย้ำการรณรงค์ให้คนสูบน้อยลง

        นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ตอบกระทู้ถามสดต่อที่ประชุมวุฒิสภา ต่อประเด็นนโยบายของรัฐบาลให้บุหรี่ไฟฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมายและสามารถนำเข้าประเทศได้ ซึ่งตั้งถามโดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ส.ว. โดยย้ำว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย เพื่อนำเข้า ส่วนกรณีที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์ผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เป็นสินค้าถูกกฎหมายเป็นความคิดเห็นส่วนตัว อย่างไรก็ดีกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงการสูบบุหรี่ให้น้อยลง และเล็งเห็นโทษ แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีผู้สูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก

        “กระทรวงสาธารณสุขและนโยบายรัฐบาล ไม่มีนโยบายให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย เพื่อจำหน่าย นำเข้า  แต่หากอนาคตพบว่าบุหรี่ไฟฟ้านำเข้าถูกกฎหมายได้ กระทรวงต้องมีมาตรการควบคุม ป้องกันและให้ความรู้” นายสาธิต กล่าว.