นักวิชาการ แนะ เลิกไปเลย ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์

นักวิชาการ แนะ เลิกไปเลย ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์

สมชาย ปรีชาศิลปกุล นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ แนะ เลิกไปเลย ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ชี้ ไม่เห็นมีอะไร นอกจากอวดอ้างถึงความยิ่งใหญ่ของสถาบัน

วันที่ 25 ต.ค. รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับกับการยกเลิกการอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ โดยระบุว่า ที่ควรยกเลิกคือ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์

ผมไม่แน่ใจว่ามาถึงปัจจุบันแล้วฟุตบอลประเพณีระหว่างสองมหาวิทยาลัยนี้มีความหมายอะไรแก่สังคมไทยบ้าง นอกจากการอวดอ้างถึงความยิ่งใหญ่ของสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดแก่สังคม”

รศ.สมชาย ระบุว่า งานดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อย โดยผลพลอยได้ซึ่งเป็นที่รับรู้กันบ้างก็คือ การแสดงความเห็นทางการเมืองผ่านขบวนล้อการเมืองหรือการแปรอักษร พอให้เป็นข่าวผ่านทางสื่อมวลชนเป็นกระแสในระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาอาจเป็นข่าวมากหน่อยเนื่องจากมีความพยายามปิดกั้นจากอำนาจรัฐ เลยสามารถดึงดูดความสนใจจากสาธารณชน

แม้จะพอนำเสนอความเห็นต่อสาธารณะได้บ้าง แต่เอาเข้าจริงการปิดกั้นความเห็นกลับแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เฉพาะสองสถาบันนี้เท่านั้นแต่มันปกคลุมไปทั่ว การพยายามผลักดันให้การแสดงความเห็นอย่างเสรีควรเกิดขึ้นกับภาวะปกติและในพื้นที่ทุกแห่งน่าจะเป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่าหรือไม่ ไม่ต้องพูดถึงการแข่งขันฟุตบอล เห็นรายชื่อก็รู้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นล้วนมาจากนักฟุตบอลอาชีพที่มีสถานะเป็นนักศึกษา ภาคบัณฑิต ไม่ก็ ภาคพิเศษ ฟุตบอลประเพณีระหว่างสองสถาบันจึงไม่ใช่เรื่องของสองสถาบันจริงๆ แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถไปดึงตัวเอาตัวเก่ง ๆ มาลงได้มากกว่ากัน ผมจึงไม่เข้าใจว่ามันจะมีความสนุกหรือความหมายได้อย่างไร”

รศ.สมชาย เห็นว่า ปัญญาชนอาวุโสเคยตั้งคำถามว่านอกจากฟุตบอลประเพณีแล้ว สถาบันการศึกษาในสังคมไทยเคยผลิตความรู้อะไรที่เป็นการต่อสู้หรือหักล้างความรู้ระหว่างกันอย่างจริงจัง กระทั่งกลายเป็น School ดังที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศหรือไม่ คำตอบที่คิดแบบเร็ว ๆ ก็คือ นึกไม่ออก ในท่ามกลางการถกเถียงเรื่องควรยกเลิกการอัญเชิญพระเกี้ยวหรือไม่ ผมเสนอว่าที่ควรยกเลิกไปเลยก็คือ ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์