สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ประกาศเลื่อนฟุตบอลประเพณี ยันสืบสานอัญเชิญพระเกี้ยว

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ประกาศเลื่อนฟุตบอลประเพณี ยันสืบสานอัญเชิญพระเกี้ยว

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ออกประกาศเลื่อนฟุตบอลประเพณี เหตุสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด ยันสืบสานพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกประกาศ แนวทางการจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ในการจัดงานฟุตบอลประเพณีฯ ครั้งที่ 75 สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ในฐานะเจ้าภาพได้มีหนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 2564 แจ้งขอเลื่อนกำหนดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯออกไปก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ ซึ่งทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เห็นพ้องด้วย โดยในการจัดงานครั้งต่อๆไปทาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จะสืบสานผลักดันให้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวต่อไป

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ประกาศเลื่อนฟุตบอลประเพณี ยันสืบสานอัญเชิญพระเกี้ยว