"วิโรจน์" มองยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยว การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเรื่องปกติ

"วิโรจน์" มองยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยว การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเรื่องปกติ

"วิโรจน์" โฆษกพรรคก้าวไกลแชร์ภาพอัญเชิญพระเกี้ยวเมื่อปี2515 มองปมดราม่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเรื่องปกติ

กรณีสโมสรนิสิตจุฬาฯ มติเอกฉันท์ เลิกกิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยว

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เขียนข้อความทางทวิตเตอร์ โดยแชร์ภาพการอัญเชิญพระเกี้ยว เมื่อปี 2515 หรือการอัญเชิญพระเกี้ยวในปี 2531 ซึ่งใช้รถยนต์ พร้อมระบุว่า การอัญเชิญพระเกี้ยวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย บริบททางสังคม ในฐานะของคนที่เคยแบกเสลี่ยง คิดว่าการวิวัฒน์ทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติ

“การอัญเชิญพระเกี้ยว ก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอยู่แล้วนี่นา วัฒนธรรมที่ต้องการจะเคียงคู่ไปกับสังคม ก็ต้องปรับตัวตามบริบททางสังคม นี่คือความร่วมสมัย ที่เป็นปกติวิสัยของโลก ซึ่งผู้รับภารกิจทางวัฒนธรรม มีหน้าที่ที่จะตัดสินใจ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนั้น”

"วิโรจน์" มองยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยว การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเรื่องปกติ

ในฐานะของคนที่เคยแบกเสลี่ยง ผมคิดว่าการวิวัฒน์ทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ความเท่าเทียมกัน เป็นสัญญะที่มีคุณค่าอย่างมากในการสื่อสารทางสังคม ผู้รับภารกิจทางวัฒนธรรม ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม จะตรึง และขังให้วัฒนธรรมหยุดอยู่กับที่ได้อย่างไร

สำหรับนายวิโรจน์ เป็นศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจบจากภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย