ไขวิธีคิด “บิ๊กบี้” ผ่าน “โผผู้พัน” แหวกแนว-นอกกรอบ

ไขวิธีคิด “บิ๊กบี้” ผ่าน “โผผู้พัน” แหวกแนว-นอกกรอบ

การแต่งตั้งนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน จำนวน 337 นาย ในเหล่าราบ ม้า ปืน สื่อสาร ช่าง รบพิเศษทั่วประเทศ ถูกโฟกัสไปที่ พล.ร.2รอ. ถิ่นเก่าบูรพาพยัคฆ์ของ “3 ป.” ว่ามีอะไรซ่อนเร้นหรือไม่ หลัง “ผู้บังคับกองพัน” หลักถูกเปลี่ยนตัวเกือบทั้งหมด

พลันที่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ลงนามในคำสั่งกองทัพบก ที่ 387/ 2564 แต่งตั้งนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน หรือ “โผผู้พัน” จำนวน 337 นาย ในเหล่าราบ ม้า ปืน สื่อสาร ช่าง รบพิเศษทั่วประเทศ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ 2502 หมวด 2 ข้อ 5 (2)

ก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า การ“ปรับย้าย”ครั้งนี้มีอะไรซ่อนเร้นหรือไม่ โดยเฉพาะการ“โฟกัส”ไปที่กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์(พล.ร.2รอ.) ถิ่นเก่าบูรพาพยัคฆ์ของ “3 ป.” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

เนื่องจากมีการเปลี่ยนตัว “ผู้บังคับกองพัน” หลัก ไปอยู่ฝ่ายอำนวยการ และมีการสลับสับเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาแทนเกือบทั้งหมด ทั้ง พ.ท.ศันสนะ จักรพันธ์ ณ อยุธยา จาก ผบ.ร.21 พัน.1 รอ. ย้ายออกไปเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.2 รอ. (ได้พันเอก)

พ.ท.ฉัตรชัย โมกขเวส จาก รองเสธ.ร.21 รอ. เป็น ผบ.ร.21 พัน 1 รอ.

พ.ท.กฤษรินทร์ ดวงอุไร ฝ่ายยุทธการ ร.21 รอ. เป็น รองเสธ.ร.21 รอ. พ.ท.จารุวัฒน์ ญาติ ผู้พัน ร.21 พัน 3 รอ. เป็น ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 1 แล้วให้ พ.ท.นาวิน กุลไทย หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล พล.1 รอ. เป็น ผู้พัน ร.21 พัน 3 รอ.

พ.อ.สุวิทย์ วิจิตรกาญจน์ ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. ปรับออกไปเป็น หัวหน้ากอง กองยุทธการ มทบ.12 (หก.กยก.) พ.ท.คมศักดิ์ พิมพรัตน์ ผบ.ร.2 พัน 2 รอ. เป็น ผบ.ร.12 พัน 3 รอ. พ.ท.ปองพล วิจิตรกาญจน์ หัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ร.2 รอ. เป็น ผบ.ร.2 พัน 2 รอ.

พ.ท.นฤพล วิจิตรโท ผู้พัน ร.21 พัน 1.รอ. ถูกย้ายไปเป็น รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.11 แล้วให้ พ.ท.กันตภณ สวนนันท์ หัวหน้า ฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.2 รอ. มาเป็น ผู้พัน ร.2 พัน1รอ.

พ.ท.วีรพงษ์ สุทธการ จากหัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.ร.2 รอ.( หน.ฝกพ.) ไปเป็นผู้บังคับกองพันกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ผบ.พัน.กรม.นนร.รอ.รร.จปร.)

นอกจากนี้ ยังมี กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ( พล.ร.2 รอ.) เช่น พ.ต.วิธาน ปิสาวงษ์ เป็นผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ( ผบ.ม.พัน.2 พล.ม.2 รอ.) พ.ท.ปรีดา ปรีดานันท์ ผบ.ม.1 พัน 1 รอ. เป็น หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.ม.2 รอ.(พันเอก)

 ขณะที่ กองพลทหารราบที่9 (พล.ร.9) เช่น พ.ท. อภิชัย นิยมเทศ ผู้พัน ร.19 พัน 1 เป็น รองเสธ พล.ร.9 พ.ท.จิระชัย ชูช่วย ผบ.ร.19 พัน 3 ย้ายเป็น ผบ.ร.19 พัน 1 พ.ท.ชัชวาย์ กล้าวิภรณ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.ร .9 เป็น ผบ.ร.19 พัน 3 พ.ท.ประจักษ์ ระลึก ผบ.ร.29 พัน 3 เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง พล.ร.9 และให้ พ.ท.รัชพล ชินพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง พล.ร.9 เป็น ผบ.ร.29 พัน 3

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) อย่าง พ.ท. มงคล ปุริสา ผู้บังคับกองพันจู่โจมรักษาพระองค์ (ผบ.พัน.จจ.รอ.) เป็น รองเสธ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ (รพศ.3 รอ.) พ.ท.กิติกร พนาดร รองผู้พันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ ( พัน ปพ.รอ.) เป็น ผบ.กองพันจู่โจมรักษาพระองค์

กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) เช่น พ.ท.อรรคพล แพโรจน์ ผบ.ปตอ.2 พัน1 รอ. เป็น เสธ. ปตอ.2 พ.ท.จักรภพ ชัยสุนทร หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.ปตอ. เป็น ผบ.ปตอ.2 พัน1รอ.

ศูนย์การทหารราบ พ.ท.สุทธิพงษ์ ฉายา ผู้พันโรงเรียนศูนย์การทหารราบ เป็น ผบ.ศูนย์การทหารราบ พัน 2 พ.ท.นพพล ดนตรีไทย ผบ.ศูนย์การทหารราบ พัน 2 เป็น ผู้พันโรงเรียนศูนย์การทหารราบ

โดยการปรับย้ายครั้งนี้ เป็นการโยกสลับปรับเปลี่ยนระหว่างผู้พันสายคุมกำลังรบกับผู้พันสายอำนวยการ ตามแนวคิด พล.อ.ณรงค์พันธ์ เพราะก่อนดำเนินการได้สอบถามไปยังแม่ทัพภาค ผู้บัญชาการกองพลต่างๆ ว่า ผู้พันแต่ละนายมีลักษณะนิสัยใจคอ การทำงานรวมถึงการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างไร

จะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนในลักษณ์นี้ แตกต่างกับอดีต ผบ.ทบ. ก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นยุค “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ “บิ๊กเจี๊ยบ” พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท “บิ๊กหมู” พล.อ.ธีรชัย นาควานิช หรือแม้แต่ยุค 3 ป. ที่ปรับเปลี่ยน “โผผู้พัน” ตามไลน์ เช่น ผบ.คุมกำลังหลัก ก็จะหมุนเวียนในสายกำลังรบ เช่นเดียวกับฝ่ายอำนวยการ

ทว่า วิธีคิดของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ ต้องการให้ “ผู้พัน” แต่ละนายมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อเกิดความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์งานในทุกด้าน และคาดว่าช่วงปีสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการปี 2566 จะมีการพิจารณาว่าผู้พันที่ผ่าน การทำหน้าที่ทั้ง คุมกำลังหลัก ฝ่ายอำนวยการ ทำหน้าที่ได้ครบถ้วนหรือไม่

ก่อนจะนำไปสู่การประมวลผล เพื่อจัดวางบุคคลในตำแหน่งที่เหมาะสม หวังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกองทัพบก ให้สอดคล้องภารกิจ การพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาอธิปไตย ช่วยเหลือประชาชน

ต้องไม่ลืมว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ ก่อนขึ้นเป็น ผบ.ทบ. ก็เคยผ่านงานคุมกำลังรบ และฝ่ายอำนวยการมาเช่นเดียวกัน