"ธรรม์ธีร์"แนะ"ปภ." พัฒนารูปแบบแจ้งข้อมูล"น้ำท่วม"ปชช.ผ่าน Dashboard

"ธรรม์ธีร์"แนะ"ปภ." พัฒนารูปแบบแจ้งข้อมูล"น้ำท่วม"ปชช.ผ่าน Dashboard

"ผอ.ศูนย์ดิจิทัลฯ ไทยสร้างไทย" ชี้ ต้องปรับปรุงระบบแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารภัยพิบัติ แนะใช้รูปแบบ Dashboard-Notification Center ให้ปชช.เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หลังพบ ชาวบ้านต้องอพยพออกจากบ้านโดยไม่ได้เตรียมตัว เหตุไม่ได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้า

นายธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัล เพื่อสร้างพลังประชาชน พรรคไทยสร้างไทยเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนารูปแบบการอัพเดทข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ที่ควรอยู่ในรูปแบบของแผงควบคุม (Dashboard) และศูนย์แจ้งเตือน (Notification Center) ที่ประชาชน และหน่วยงานความช่วยเหลืออื่นๆ สามารถใช้งานในรูปแบบแผนที่ (Map) เพื่อตรวจสอบข้อมูลระดับความสูงปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่ได้อย่างละเอียด เพื่อประเมินความเสี่ยงการไหลของมวลน้ำมายังจุดที่ตนเองพักอาศัยอยู่หรือไม่

รวมถึงระบบการพยากรณ์ ว่าด้วยระยะความใกล้ และระดับปริมาณน้ำเวลาจริง (Real time) ว่าจะท่วมแต่ละพื้นที่ในช่วงวัน และเวลาใด โดยมีการแจ้งเตือน Notification ไปยังประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเป็นระยะ ๆ

นายธรรมธีร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากลงพื้นที่ ทำให้ทราบข้อมูลว่า ชาวบ้านหลายครัวเรือน ต้องอพยพออกจากบ้านโดยไม่ได้เตรียมตัว เพราะไม่ได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้า ทั้งที่เทคโนโลยีในยุคนี้สามารถทำได้ อีกทั้งประชาชนกว่า 70% มีโทรศัพท์ Smartphone ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว

อ่านข่าว : ระวัง! ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม แนะวิธีป้องกันจมน้ำยึด 4 ห้าม

ทั้งนี้ หากพัฒนาระบบที่เข้าถึงได้สะดวก (Approachable) และใช้งานได้จริง (Actionable) จะทำให้สะดวก และง่ายสำหรับประชาชน สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นทางออกที่ยั่งยืนสำหรับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในทุกๆปีได้เป็นอย่างดี