"กมธ.ตรวจสอบเงินกู้โควิด" จ่อเชิญ3หน่วยงาน แจงข้อมูลสอบใช้เงินกู้ พ.ย. นี้

"กมธ.ตรวจสอบเงินกู้โควิด" จ่อเชิญ3หน่วยงาน แจงข้อมูลสอบใช้เงินกู้ พ.ย. นี้

ปธ.กมธ.ตรวจสอบเงินกู้ สภาฯ เผยผลการติดตามการใช้เงินพบปัญหาหลายอย่าง ทั้งล่าช้า , ทุจริต เตรียมสรุปเนื้อหา พร้อมเชิญ3หน่วยงาน ให้ข้อมูลติดตามการใช้เงินกู้ ในเดือนพ.ย.นี้

           นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงการประชุมกมธฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ว่า ได้พิจารณารายงานความคืบหน้าของอนุกรรมการฯ เพื่อเตรียมทำเนื้อหาสรุป เบื้องต้นในเนื้อหาที่กมธ.ตรวจสอบฯ พบปัญหาในการดำเนินโครงการหลายเรื่อง อาทิ ความล่าช้า และการทุจริต โดยกมธ.จะสรุปรวบรวมเพื่อทำเป็นข้อเสนอแนะต่อไป สำหรับวาระการทำงานของกมธ.ฯ จะมีไปจนกว่าอายุของพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับจะสิ้นสุดคือ 31 ธันวาคม 2564 และจากนั้นกมธ.จะนำเสนอรายงานต่อสภาฯ และจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่เนื้อหาต่อสาธารณะ เบื้องต้นคาดว่าจะจัดได้ในปลายเดือนมกราคม 2565

           นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน กมธ. เตรียมเชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานตามที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เพื่อกมธ.ฯ จะนำรายละเอียดจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อสภาฯ ต่อไป.