นายกฯแจงขยายเพดานหนี้เพิ่มพื้นที่ทางการคลัง-ยันกู้เงินเท่าที่จำเป็น

นายกฯแจงขยายเพดานหนี้เพิ่มพื้นที่ทางการคลัง-ยันกู้เงินเท่าที่จำเป็น

นายกฯแจงขยายเพดานหนี้เพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้รัฐบาล-ยันกู้เท่าที่จำเป็น ไม่ได้กู้ครั้งเดียวเต็มพิกัด ย้ำเป็นไปตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็นร้อยละ 70 เพื่อเตรียมการ กู้ต่อหรือไม่นั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า เพดานหนี้สาธารณะครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการทางการคลัง ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ 
 

ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 รัฐบาลได้ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโควิด มาส่วนหนึ่งแล้ว ส่วนจะกู้หรือไม่กู้เพิ่มเติม ก็จะพิจารณาตามความจำเป็น และแผนงานที่ชัดเจน กู้เท่าที่จำเป็น ไม่ได้กู้ครั้งเดียวเต็มพิกัด ตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นการปรับทุกๆ 3 ปี เป็นไปตามพ.ร.บ.อยู่แล้ว
 

สำหรับแผนการหารายได้เพื่อชำระหนี้นั้น รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนเรื่องการเร่งรัดหารายได้ใหม่ๆตามแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมใบใหม่ เช่น new s Curve และ BCG รวมไปถึงการลงทุนใน eec และการส่งเสริมมูลค่าและการส่งออก ซึ่งจะช่วยให้ GDP และรายได้ของรัฐ