ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.งบฯ65 มีผลบังคับใช้ 1ตุลาคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.งบฯ65 มีผลบังคับใช้ 1ตุลาคม

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 65 มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม หลัง ส.ว. - ส.ส. ต่างให้ความเห็นชอบ และผ่านวาระสามแล้ว

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  วงเงิน 3.1ล้านล้านบาท แล้ว  โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป และให้นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นผู้รักษาตามกฎหมาย

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2565 ได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม โดยได้รับเสียงเห็นชอบเอกฉันท์ 200 เสียง ซึ่งถือเป็นการพิจารณาเนื้อหาที่รวดเร็ว หลังจากที่ได้รับร่างกฎหมายต่อจากสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งลงมติเห็นชอบเช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม.