ทบ. ผุด แอพพลิเคชั่น รับร้องทุกข์กำลังพล-ข่าวสาร-ฟังเสียงสะท้อนประชาชน

ทบ. ผุด แอพพลิเคชั่น  รับร้องทุกข์กำลังพล-ข่าวสาร-ฟังเสียงสะท้อนประชาชน

ทบ. เผย สร้างแอพฯ ‘S.M.A.R.T SOLDIERS’ รับร้องทุกข์กำลังพล-ข่าวสาร-ฟังเสียงสะท้อนประชาชน เตรียมพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลการออกกำลังกาย สิทธิประโยชน์สถานที่พัก โรงแรม และสนามกอล์ฟในกิจการกองทัพบก

20 ก.ย. 2564 พันโทหญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่ากองทัพบกได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น "S.M.A.R.T SOLDIERS" (กองทัพบก) เปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อ มี.ค.64 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร, ติดตามความเคลื่อนไหวในภารกิจของกองทัพบกและสาระความรู้เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง

รวมไปถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กำลังพลจะสื่อสารต่อผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก บอกเล่าเรื่องราวสะท้อนถึงปัญหาต่างๆ ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบและแก้ไข

นอกจากนี้เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกองทัพบก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกองทัพบกได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในห้วง มี.ค.-ก.ย.64  มีกำลังพลและประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนและดาวน์โหลด รวม 40,463 ครั้ง

ทบ. ผุด แอพพลิเคชั่น  รับร้องทุกข์กำลังพล-ข่าวสาร-ฟังเสียงสะท้อนประชาชน

ล่าสุด ได้เตรียมพัฒนาในระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มคุณลักษณะของแอพพลิเคชั่นให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ และเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการขอผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การเชื่อมต่อข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายส่วนบุคคล โดยเพิ่มนาฬิกาจับเวลา, แหล่งข้อมูลการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย, บันทึกประวัติสุขภาพย้อนหลัง

ทบ. ผุด แอพพลิเคชั่น  รับร้องทุกข์กำลังพล-ข่าวสาร-ฟังเสียงสะท้อนประชาชน

รวมทั้งประชาสัมพันธ์สถานที่และลุ้นรับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์เพื่อเข้ารับบริการที่พัก โรงแรม หรือสนามกีฬาในกิจการของกองทัพบก ถือเป็นอีกช่องทางสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลและประชาชนที่สนใจ อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับกิจการในพื้นที่

นอกจากนี้เตรียมพัฒนาระบบสามารถสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่ทหารรวมถึงช่องทางติดต่อสื่อหน่วยทหาร และเตรียมพัฒนาให้สามารถสืบค้นประวัติส่วนบุคคลสำหรับกำลังพลเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ IOS ผ่าน App Store และ Android ผ่าน Play Store เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกองทัพบกได้แล้ววันนี้