มท.แจ้ง กทม.-ทุกจังหวัดจัดการศพไม่มีญาติที่เสียชีวิตเพราะ“โควิด”

มท.แจ้ง กทม.-ทุกจังหวัดจัดการศพไม่มีญาติที่เสียชีวิตเพราะ“โควิด”

“มหาดไทย” แจ้ง กทม.-ทุกจังหวัด ดำเนินการตามประกาศ “ส.แพทย์นิติเวชฯ” จัดการศพนิรนาม-ไม่มีญาติมาติดต่อ กรณีเสียชีวิตจาก “โควิด”

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วยสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ได้มีคำแนะนำในการจัดการศพที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19 infection) ในกรณีที่เป็นศพนิรนามหรือเป็นศพที่ไม่มีญาติมาติดต่อ โดยได้มีประกาศสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2564 เพื่อเป็นแนวทางให้พื้นที่ที่ประสบปัญหาในการจัดการศพ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ได้แจ้งไปยังทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามประกาศสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค. 64 ซึ่งระบุว่า “ในกรณีศพที่เสียชีวิตหรือสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 infection) และเป็นศพนิรนาม หรือเป็นศพที่ไม่มีญาติมาติดต่อขอรับตามกำหนดระยะเวลาพอสมควร สมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยแนะนำให้ทำการจัดการศพโดยวิธีการเผา ทั้งนี้ ก่อนการเผา ขอให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากศพเพื่อประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเท่าที่จะกระทำได้เสมอ