"วิรัช" ปัดเกมการเมือง ทำ "สภาล่ม" เลื่อนลงมติ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ

"วิรัช" ปัดเกมการเมือง ทำ "สภาล่ม" เลื่อนลงมติ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ

"วิรัช" แจง สภาล่ม ทำเลื่อนลงมติ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ไปสมัยประชุมหน้า เหตุ สมาชิกจำนวนมากกลับตจว. หลังมีผู้เข้าชื่อขออภิปรายเพิ่ม 70-80 คน จนคิดว่าถกไม่จบ 17ก.ย. ยัน ไม่ใช่เกมการเมือง

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงการประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... แต่ไม่สามารถเดินหน้าลงมติได้ เนื่องจากสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ต้องเลื่อนไปสมัยประชุมหน้า ว่า ก่อนหน้านั้นมีการหารือกันแล้วว่า ได้อภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวมาพอสมควรแล้ว จะปิดตั้งแต่ช่วงเวลา15.00 น. แต่ปรากฎว่ามีสมาชิกเข้าชื่อขออภิปรายเพิ่มเติมอีก 70-80 คน

อ่านข่าว :แกนนำ“เพื่อไทย”เดือด! จี้หาคนรับผิดชอบสภาล่มโหวต กม.ปฏิรูปการศึกษาไม่ได้

นายวิรัช กล่าวว่า ดังนั้น  ทั้ง ส.ส. และ ส.ว.จำนวนมากคิดว่าคงพิจารณาไม่จบในวันที่ 17 ก.ย. อย่างแน่นอน คงต้องเลื่อนไปพิจารณาต่อในสมัยประชุมหน้า จึงเดินทางกลับต่างจังหวัด ทำให้องค์ประชุมไม่ครบตามที่ปรากฎ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เลื่อนการพิจารณาไปก่อนน่าจะดีกว่า รอให้สมาชิกครบองค์ประชุม กฎหมายสำคัญเช่นนี้จะได้ไม่มีปัญหา

"ยืนยัน ไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่น หรือเป็นเกมการเมืองแต่อย่างใด" ประธานวิปรัฐบาล กล่าว