"ไพบูลย์" ถาม "นพ.วรงค์" มีปัญหาอะไรกับ บัตรเลือกตั้ง2ใบ

"ไพบูลย์" ถาม "นพ.วรงค์" มีปัญหาอะไรกับ บัตรเลือกตั้ง2ใบ

ไพบูลย์ เชื่อ นายกฯ ไม่ยื่นตีความร่างแก้รธน. ระบบเลือกตั้ง ชี้ตาม ม.256(9) ไม่ให้อำนาจนายกฯดำเนินการ งง "นพ.วรงค์" มีปัญหาอะไรกับบัตรเลือกตั้ง2ใบ - อ้างระบอบทักษิณ ทำสังคมสับสน ทั้งที่ไม่มีแล้ว

          นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ... (แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วบระบบเลือกตั้ง) รัฐสภา กล่าวต่อกรณีที่นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ยื่นเรื่องต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยความชอบของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบในวาระสาม แล้ว โดยเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะไม่ดำเนินการตามที่นพ.วรงค์ร้องขอ อีกทั้งนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจตามขั้นตอนดังกล่าว เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 256(9) กำหนดรายละเอียดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในขั้นตอนของการยื่นศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบวาระสาม ให้เป็นอำนาจหน้าที่สมาชิกรัฐสภา และมีเงื่อนไขที่ยื่นได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256(8) เท่านั้น

          “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่มีปัญหา แต่ที่มีปัญหาคือ นพ.วรงค์เอง ที่อ้างว่าการแก้รัฐธรรมนูญ ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะฟื้นระบอบทักษิณ คือการพูดให้สังคมสับสน ตอนนี้ไม่มีระบอบทักษิณ หรือระบอบประยุทธ์ มีแค่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผมไม่เข้าใจว่า นพ.วรงค์มีปัญหาอะไรกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ทั้งที่ก่อนปี 2557 บัตรเลือกตั้ง2 ใบไม่มีใครยกเป็นประเด็น และในปี 2554 ที่พรรคประชาธิปัตย์นำแก้รัฐธรรมนูญ และนพ.วรงค์ ฐานะอดีตส.ส.ของพรรคร่วมลงมติเห็นชอบด้วยไม่มีปัญหา เป็นผมเสียอีกที่ยุคนั้นซึ่งดำรงตำแหน่งส.ว. ลงมติคัดค้าน” นายไพบูลย์ กล่าว

          นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า ส่วนที่มองว่ามาตรา 86 ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข นั้นเกินหลักการนั้น ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124 เขียนเนื้อหาให้สามารถแก้เนื้อหาที่จำเป็นและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการได้ จึงไม่มีประเด็นใดที่จะนำเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้.