"ประวิตร"ตั้งทีมกม.พปชร. "ไพบูลย์" ปธ. "สุรสิทธิ์-วิเชียร-ประสาร-ทศพล" กก.

"ประวิตร"ตั้งทีมกม.พปชร. "ไพบูลย์" ปธ. "สุรสิทธิ์-วิเชียร-ประสาร-ทศพล" กก.

"ประวิตร" เซ็นตั้ง กก.กฎหมายฯ พปชร. ไพบูลย์ นั่ง ประธาน "สุรสิทธิ์-วิเชียร-ประสาร-ทศพล" กรรมการ พิจารณาเห็นชอบร่างกม. ที่พรรคเสนอ ดูแลข้อบังคับ จริยธรรมสมาชิก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในด้านกฎหมาย และการบังคับใช้ข้อบังคับของ พรรคพลังประชารัฐ เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเดิม ข้อ 17 (1) และ (ช) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ดังนี้

 

"ประวิตร"ตั้งทีมกม.พปชร. "ไพบูลย์" ปธ. "สุรสิทธิ์-วิเชียร-ประสาร-ทศพล" กก.

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น ประธานกรรมการ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการ นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ และนายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ

ทั้งนี้ มีภารกิจในการพิจารณาเห็นชอบ ร่างกฎหมายต่างๆ ที่พรรคเสนอ เช่นพ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ร.ป.เลือกตั้งและให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ และดูแลการบังคับใช้ข้อบังคับพรรค เช่น เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ เกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกพรรคตามข้อบังคับ