โชว์สัญญาหุ้น ‘ตรีนุช’ โอน ‘กองทุนบัวหลวง’ ดำเนินการ 8 บริษัท 63 ล้าน

โชว์สัญญาหุ้น ‘ตรีนุช’ โอน ‘กองทุนบัวหลวง’ ดำเนินการ 8 บริษัท 63 ล้าน

เผยโฉมสัญญาจัดการหุ้น “ตรีนุช เทียนทอง” นั่งเก้าอี้ “รมว.ศึกษาธิการ” โอนหุ้นให้ “กองทุนบัวหลวง” ดำเนินการแทนตาม พ.ร.บ.การจัดการหุ้นฯ 8 บริษัท 63.9 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่สัญญาการจัดการหุ้นของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง กรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ โดยโอนหุ้นที่ถือเกิน 5% ในบริษัทต่าง ๆ ให้นิติบุคคลดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543

น.ส.ตรีนุช ดำเนินการโอนหุ้น 8 แห่งให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ดำเนินการ โดยเสียค่าธรรมเนียมจัดการในอัตรา 1.8 แสนบาท/ปี โดยจัดเก็บเป็นรายเดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

โดยหุ้นในบริษัท 8 แห่ง รวมมูลค่า 63,959,980 บาท ได้แก่ 

1.บริษัท เค.ที.มาร์ท จำกัด จำนวน 99,800 หุ้น มูลค่า 998,000 บาท (99.8% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

2.บริษัท โชคทองธุรกิจ จำกัด จำนวน 99,800 หุ้น มูลค่า 998,000 บาท (99.8% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

3.บริษัท โกลเด้น มาร์ท จำกัด จำนวน 97,998 หุ้น มูลค่า 979,980 บาท (97.99% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

4.บริษัท กรทวี จำกัด จำนวน 8,990 หุ้น มูลค่า 899,000 บาท (89.9% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

5.บริษัท กรเจริญ จำกัด จำนวน 9,800 หุ้น มูลค่า 980,000 บาท (98% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

6.บริษัท คอฟฟี่ คูล จำกัด จำนวน 9,800 หุ้น มูลค่า 980,000 บาท (98% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

7.บริษัท สระแก้ว เวลธี กรุ๊ป จำกัด จำนวน 8,000 หุ้น มูลค่า 5 ล้านบาท (20% ของทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท)

8.บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด จำนวน 10,625,000 หุ้น มูลค่า 53,125,000 บาท (10.62% ของทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท)

โชว์สัญญาหุ้น ‘ตรีนุช’ โอน ‘กองทุนบัวหลวง’ ดำเนินการ 8 บริษัท 63 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ตรีนุช แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีรับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 มีทรัพย์สิน 416,016,596 บาท ได้แก่ เงินฝาก 36,163,608 บาท เงินลงทุน 38,587,406 บาท ที่ดิน 298,447,200 บาท (ส่วนใหญ่อยู่ใน สระแก้ว สุพรรณบุรี นนทบุรี) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 31,160,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 11,699,382 บาท เป็นต้น 

ส่วน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่สมรส มีทรัพย์สิน 70,449,104 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 8,474,773 บาท

รวมมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 494,981,474 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,536,193 บาท