เช็ค 8 ข้อควรระวังใช้ชุดตรวจ 'โควิด' ATK พร้อมแนะขั้นตอนทดสอบด้วยตนเอง

เช็ค 8 ข้อควรระวังใช้ชุดตรวจ 'โควิด' ATK พร้อมแนะขั้นตอนทดสอบด้วยตนเอง

โฆษก กทม.เตือน 8 ข้อควรระวังใช้ชุดตรวจ "โควิด" ATK แนะใช้ตามมาตรฐาน อย.รับรอง ซื้อจากร้านขายยาที่ "เภสัชกร" แนะนำ

วันที่ 1 .. ...พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. โพสต์เฟซบุ๊ค "เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang" หัวข้อ ข้อควรระวัง การใช้ Antigen Test Kit” มีเนื้อหาระบุว่า ในตอนนี้หลายคนหาซื้อชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) มาตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้นให้ตัวเอง ซึ่งอาจได้ผลการตรวจคลาดเคลื่อนได้ ชุดตรวจ ATK ตรวจแล้วรู้ผลเร็วกว่าการตรวจด้วยวิธี Rt-PCR ที่จะต้องรอผลแล็ป 1-2 วัน 

การใช้ชุดตรวจ ATK ควรใช้อย่างระมัดระวัง เพราะชุดตรวจโควิดอาจได้ผลบวกปลอม อาจมาจากการปนเปื้อน ติดเชื้อไวรัส หรือขั้นตอนการตรวจไม่ถูกวิธี และจะไปรักษารวมกับผู้ติดเชื้อรายอื่น อาจจะทำให้ติดเชื้อไปด้วย จึงต้องตรวจ Rt-PCR ซ้ำก่อน และบางส่วนอาจมีผลลบปลอม ตรวจเป็นลบที่อาจมีเชื้อโควิดน้อยจนตรวจไม่พบเมื่อผลเป็นลบปลอม ก็ไปใช้ชีวิตปกติ ก็ทำให้คนอื่นๆ เสี่ยงที่จะติดเชื้อไปด้วย 

การใช้งาน ATK ควรเลือกใช้ชุดตรวจที่ได้มาตรฐานที่มี อย.รับรอง หรือซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรแนะนำ ชุดตรวจแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกัน เช่น เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก โพรงหลังจมูก หรือน้ำลายก่อนใช้จะต้องอ่านคำแนะนำที่ให้มาในชุดตรวจให้ละเอียด และทิ้งชุดตรวจหลังจากใช้งานอย่างถูกวิธีด้วย

การตรวจแบบ ATK จะทราบผลตรวจเร็ว ถ้าผลเป็นบวก ถือเป็นผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ผลอาจยังไม่ 100% ซึ่งต้องตรวจยืนยันผลติดเชื้อด้วยวิธี Rt-PCR ซ้ำก่อน เพื่อส่งเข้ารับการรักษาต่อไป หากผลเป็นลบการเฝ้าระวังตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากโควิด-19 จะดีที่สุดครับ

นอกจากนี้ ในเนื้อหาอินโฟกราฟฟิค ...พงศกรได้ระบุถึง ข้อควรระวังการใช้ Antigen Test Kit ดังนี้

1.เก็บชุดทดสอบในอุณหภูมิที่ชุดทดสอบกำหนด ก่อนนำมาใช้งาน

2.ตรวจสอบวันหมดอายุของชุดทดสอบ

3.อย่าเปิดซองที่บรรจุตลับทดสอบ จนกว่าจะเริ่มทำการทดสอบ

4.เตรียมพื้นที่ในการทดสอบให้สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน

5.อ่านผลตามเวลาที่ชุด ทดสอบกำหนด (การอ่านผลเร็วหรือช้าเกินไป อาจเกิดความผิดพลาดได้)

6.ไม่นำอุปกรณ์หรือตลับทดสอบอันเดิม มาใช้ซ้ำ

7.นำชุดทดสอบที่ทดสอบแล้ว พร้อมอุปกรณ์จากการใช้งาน แช่น้ำยาฆ่าเชื้อ แยกใส่ถุง ปิดให้มิดชิดและทิ้งให้เหมาะสม

8.ล้างมือให้สะอาด ภายหลังทำการทดสอบ

ขณะเดียวกันยังมีข้อแนะนำกรณีการใช้ Antigen Test Kit ทดสอบด้วยตนเอง ดังนี้

1.ตรวจสอบประเภทของตัวอย่างที่ใช้ทดสอบกับชุดทดสอบ เช่น nasal (โพรงจมูก) nasapharyngeal (โพรงหลังจมูก) oropharyngeal (ช่องปากและล้ำคอ) หรือน้ำลาย

2.ศึกษาขั้นตอนวิธีการทดสอบ การแปลผล จากเอกสารกำกับชุดทดสอบ

3.การเก็บตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ อาจทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้

163046135435