"เพื่อไทย"กลัวงูเห่าร่อนหนังสือขู่ส.ส.แหกคอกลงมติซักฟอกขับพ้นสมาชิก

"เพื่อไทย"กลัวงูเห่าร่อนหนังสือขู่ส.ส.แหกคอกลงมติซักฟอกขับพ้นสมาชิก

"เพื่อไทย"กลัวงูเห่าร่อนหนังสือขู่ส.ส.แหกคอกลงมติซักฟอกขับพ้นสมาชิก มั่นใจล้ม "ประยุทธ์" เปลี่ยนนายกฯใหม่ ให้พ้นจากสมาชิก เตรียม 34 ขุนพลซักฟอก ถล่ม รัฐบาลประยุทธ์

ที่พรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และส.ส.นครราชสีมา นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย นส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลระหว่างวันที่ 31 ส.ค-3 ก.ย. และลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจในวันที่ 4ก.ย.

โดยนายประเสริฐ เป็นตัวแทนพรรคอ่านหนังสือของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ระบุว่า ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทุกท่านปฏิบัติตามมติของพรรคในการลงมติ ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายรวม 6 คน รายละเอียดตามญัตติที่อ้างถึงนั้น

"เพื่อให้การตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วยการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามญัตติที่พรรคได้เสนอไป จึงขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการลงมติให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของพรรคด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปราย"

ทั้งนี้ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคท่านใดฝ่าฝืนไม่มาประชุมเพื่อลงมติหรือลงมติที่ผิดไปจากนโยบายของพรรคข้างต้น พรรคถือว่าสมาชิกผู้นั้นกระทำการอันเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของการเป็นสมาชิกพรรคอย่างร้ายแรง ซึ่งมีโทษถึงขั้นให้พ้นจากสมาชิก โดยพรรคจะดำเนินการตามข้อบังคับพรรค อย่างเด็ดขาดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

นายประเสริฐกล่าวอีกว่า พรรคมีมติว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทย ต้องลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไปในแนวทางเดียวกัน คือ ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง6 คน หากท่านใด ไม่โหวตตามมติพรรค นอกจากไม่สามารถตอบพี่น้องประชาชนได้แล้ว เราจะดำเนินการตามข้อบังคับพรรค ตามที่นายสมพงษ์ ได้ออกหนังสือเอาไว้ การลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนั้น ส.ส.ห้ามป่วย ห้ามลา ห้ามขาดการประชุม

พรรคเพื่อไทยหวังให้การอภิปรายครั้งนี้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เปลี่ยนนายกฯและรัฐมนตรี โดยพรรคเพื่อไทย ได้เปิดยุทธการ หยุดยุทธ หยุดโอหัง คลั่งอำนาจ หยุดความพินาศของประเทศ ความหมายก็ชัดเจน ไม่ต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ ได้บริหารราชการแผ่นดิน ที่ผิดพลาดล้มเหลว ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายอีกต่อไป

นอกจากนี้เรายังเปิดแคมเปญ ไล่ประยุทธ์ ตามที่ได้เชิญขวนให้ประชาชน ร่วมลงชื่อผ่านเว็บไซต์เพื่อร่วมกันขับไล่ประยุทธ์
นายสุทินกล่าวว่า การอภิปรายไม่วางใจที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่31ส.ค. พรรคฝ่ายค้านได้เตรียมไว้เป็นลำดับ มีความพร้อม ใช้ผู้อภิปรายทั้งหมดประมาณ 34 คน แบ่งเป็น ผู้อภิปรายจากพรรคเพื่อไทย 19 คน ก้าวไกล 6 คน เสรีรวมไทย 3 คน ประชาชาติ 2 คน เพื่อชาติ 1คน พลังปวงชนไทย 1 คน และอาจบวกเพิ่มที่มีนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่อาจจะร่วมอภิปรายด้วย

โดยเวลากว่า 40 ชั่วโมง อยู่ที่นายก นายอนุทิน 33 ชั่วโมง ส่วนรัฐมนตรีอีก4คนๆละ ชั่วโมงเศษ ในเวลาที่มีการจัดสรร ก็ขอชวนพี่น้องประชาชนติดตาม เริ่มอภิปราย โดยนายสมพงษ์ แถลงเปิดอภิปราย นายประเสริฐ ขยายความ จากนั้นเป็นลำดับหน้าพรรคก้าวไกล เสรีรวมไทย โดยนายกรัฐมนตรีจะถูกอภิปรายก่อน ตามต่อด้วยนายอนุทิน นายศักดิ์สยาม นายสุชาติ นายเฉลิมชัย นายชัยวุฒิ

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจว่าจะจบการอภิปราย วันสุดท้ายวันที่ 3ก.ย.เวลาประมาณ 23.00น. แล้วไปลงมติในวันที่4ก.ย. สำหรับการอภิปรายครั้งนี้ เราพยายามจะบอกว่า หายนะรอวันข้างหน้า ทางออก ไม่มีอื่นใด ต้องได้ผู้บริหารที่สู้กับวิกฤติและหยุดหายนะให้ได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้ได้

ถามว่าแม้พรรคเพื่อไทยให้ส.ส.ลงมติไปในทางเดียวกัน แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่น ได้พูดคุยเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางนี้หรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า ไม่ได้พูด แต่เข้าใจว่า คงไม่มีอะไรแตกต่างไปจากนี้ เราเชื่อมั่นและเชื่อว่า คงมีมติภายในพรรค เพื่อไปในทิศทางเดียวกันอย่างแน่นอน

163031067596