รัฐยันดูแลเกษตรสวน 'ลำไย' เต็มที่ ผ่าน 5 มาตรการเร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย

รัฐยันดูแลเกษตรสวน 'ลำไย' เต็มที่ ผ่าน 5 มาตรการเร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย

รัฐบาลยืนยันดูแลเกษตรสวน "ลำไย" เต็มที่ ผ่าน 5 มาตรการเร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการดำเนินการแก้ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ที่สาเหตุหลักมาจากการสั่งซื้อจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักมีปริมาณลดลงอย่างมาก โดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งเข้าบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้ว ผ่านมาตรการต่างๆ ดังนี้ 

1. สนับสนุนความช่วยเหลือด้านตลาดในประเทศ โดยรับซื้อผ่านข้อตกลง ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ตลาดกลางสินค้าเกษตร โรงงานแปรรูป รวมถึงช่วยกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต เพื่อจำหน่ายในตลาดปลายทางทั่วประเทศ อาทิ ร้านธงฟ้า รถโมบายผลไม้  และสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1,028 สาขา รวมปริมาณกว่า 80,000 ตัน 

2.สนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยให้แก่จังหวัดแหล่งผลิตลำไยในอัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม รวม 6 จังหวัด ปริมาณกว่า 15,764 ตัน

3.รับซื้อผลผลิต "ลำไย" รูดร่วงโดยตรงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปสู่การแปรรูป รวม 8,600 ตัน

4.สนับสนุนค่าบริหารจัดการผลักดันส่งออกผลไม้กิโลกรัมละ 5 บาท เป้าหมาย 60,000 ตัน

5.ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย สนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้และค่าขนส่งฟรี รวม 200,000 กล่อง ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผู้ประกอบการ online ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนด้านมาตรการตลาดรองรับดังกล่าวได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ 

มากไปกว่านั้น ทูตพาณิชย์และทูตเกษตรที่ประเทศจีน ได้เจรจาปลดล๊อคสำเร็จ ให้ล้งทุกล้งในประเทศไทยที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสุขอนามัย สามารถรวบรวมลำไยและส่งออกไปยังตลาดจีนได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีการระงับการนำเข้าลำไยจากไทย ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแผนส่งเสริมการบริโภคลำใยใน 12 เมืองใหญ่ของจีน เช่น อู่ฮั่น คุนหมิง เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง รวมทั้งตลาดในอินเดียส่งเสริมการบริโภคใน 4 รัฐ ประกอบด้วย รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐหรยานา รัฐอุตตรประเทศ และรัฐเตลังคานา

นางสาวรัชดา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ติดตามการดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าปลีก/ส่ง และผู้ส่งออก เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออกอย่างตรงจุด  อีกทั้งให้ความมั่นใจว่า จากมาตรการต่างๆ จะช่วยทำให้ราคาลำไยปรับตัวสูงขึ้น