มติภท.'งดออกเสียง' ร่างรธน.วาระ2-3

มติภท.'งดออกเสียง' ร่างรธน.วาระ2-3

มติภท.'งดออกเสียง' ร่างรธน.วาระ2-3 ลั่นไม่ร่วมอภิปราย

ที่รัฐสภา นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยตัวแทนส.ส.ของพรรค แถลงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งวันนี้ (24 ส.ค.) ที่ประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … (มาตรา 83 และ 91) ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภา ซึ่งเป็นการแก้ไขรายมาตราในวาระที่ 2 หลังจากคณะกมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งแนวทางของพรรคภูมิใจไทย ยึดหลักการ และจุดยืน เหมือนเดิมตั้งแต่ต้น โดยยืนยันเจตนารมณ์การแก้ไขที่เราสนับสนุนให้แก้ไขได้ เราเสนอให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซึ่งเป็นเรื่องเก่า และร่างฉบับนั้นไม่สามารถเดินหน้าสำเร็จได้

จากนั้น มีการเสนอให้แก้ไขอีกครั้ง ซึ่งเป็นการแก้ไขรายมาตรา โดยพรรคเสนอประเด็นเดียวเกี่ยวกับหลักประกันรายได้ถ้วนหน้าของประชาชน แต่ไม่ได้รับเสียงรับรองทำให้ร่างตกไป มีเพียงร่างของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านวาระแรก เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง การเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ และจำนวนส.ส.แบ่งเบต 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าจะดำเนินการ 2 งด คือ งดออกเสียง และงดใช้เสียง

“งดใช้เสียง คือ วันนี้การอภิปรายวาระที่ 2 สมาชิกพรรคภูมิใจไทยจะไม่ลุกขึ้นใช้เวลาของสภาเพื่ออภิปราย ส่วนขั้นตอนการลงมติทุกมาตรา เราจะงดออกเสียงทุกมาตรา เหตุผลคือ เรายืนยันตั้งแต่แรกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้ แต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก แต่การแก้ไขครั้งนี้เกี่ยวกับนักการเมือง และพรรคการเมืองที่ได้ประโยชน์โดยตรง พวกเราเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือแก้ไขได้หรือไม่ได้ แต่ควรให้ประชนชนเลือกว่าควรใช้กติกาในการเลือกผู้แทนแบบใด จึงเป็นที่มาของการงดออกเสียงทั้งในวาระ 2 และ 3” นายภราดร กล่าว