เพิ่ม ‘วัคซีน-เยียวยา’ ดึงทุกภาคมีส่วนร่วม

เพิ่ม ‘วัคซีน-เยียวยา’ ดึงทุกภาคมีส่วนร่วม

หากรัฐบาลสามารถควบคุมโรคระบาด ควบคู่ไปกับการเยียวยาเศรษฐกิจ และออกมาตรการที่ตรงจุด และนำข้อเสนอภาคเอกชนมาดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่มีการทุจริต ความหวังให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม