ฝ่ายค้านชงซักฟอก 31ส.ค-3ก.ย.นี้ จับตาโหวตร่างรธน.

ฝ่ายค้านชงซักฟอก 31ส.ค-3ก.ย.นี้ จับตาโหวตร่างรธน.

ฝ่ายค้านชงซักฟอก 31ส.ค-3ก.ย.นี้ จับตาโหวตร่างรธน.

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวว่า จากการหารือเบื้องต้นถึงการกำหนดกรอบอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ฝ่ายค้านอยากได้ระหว่างวันที่ 31ส.ค.-3ก.ย.2564 โดยระหว่างการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 จะเชิญตัวแทนครม.มาหารือเพื่อกำหนดวันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

ขณะที่การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่กมธ.พิจารณาแก้ไขเสร็จแล้ว ในวาระ2-3นั้น จะกำหนดไว้วันที่ 23-24 ส.ค.นี้ จากนั้นต้องเว้นไว้ 15วัน ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อลงมติวาระ3 ในวันที่ 10ก.ย.2564