ลดคุ้มครอง ‘เงินฝาก’ อย่าสร้างความแตกตื่น

ลดคุ้มครอง ‘เงินฝาก’ อย่าสร้างความแตกตื่น

จากนี้ไป การคุ้มครอง “เงินฝาก” จะลดลงจาก 5 ล้านบาท เหลือเพียง 1 ล้านบาท โดยใช้เงินกองทุนคุ้มครองผู้ฝาก ที่สถาบันการเงินส่งเงินสมทบเป็นประจำ 0.01% ของยอดเงินฝาก แทนการนำเงินภาษีประชาชนมาอุ้มเหมือนในอดีต

จากนี้ไปสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะทำหน้าที่คุ้มครอง โดยใช้เงินกองทุนคุ้มครองผู้ฝาก ที่สถาบันการเงินส่งเงินสมทบเป็นประจำ 0.01% ของยอดเงินฝาก แทนการนำเงินภาษีประชาชนมาอุ้มเหมือนในอดีต

เรามั่นใจว่าผู้ที่ติดตามข้อมูลข้างต้นคือคนที่มีฐานะร่ำรวย หรือได้รับผลกระทบโดยตรง เชื่อว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ได้มีการวางแผนเป็นที่เรียบร้อย พวกเขาเลือกใช้บริการมืออาชีพมาช่วยบริหารเงิน ทั้งรูปแบบหุ้น พันธบัตร กองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเลือกพอร์ตลงทุนตามความเสี่ยงในหลายระดับ

เราสนับสนุนกับหลักคิดของทางการในเรื่องนี้ การปรับแนวทางตามการเรียนรู้การล่มสลายของเศรษฐกิจในอดีต สถาบันการเงินที่แข็งแรงกับสถานการณ์การเงินโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องคุ้มครองตามกลไกตลาด

ดังนั้นการบิดเบือนเพื่อหวังผลทางการเมือง จากฝ่ายการเมืองและผู้ไม่หวังดี จึงไม่ควรนำเรื่องนี้มา “เขียนเสือให้วัวกลัว” สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ฝากหรือผู้รับฝากเงิน โดยเฉพาะลูกค้าที่อาจไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ เราเชื่อว่าจะไม่มีปรากฏการณ์แห่ถอนเงินจากธนาคาร อย่างแน่นอน