โฆษกรัฐบาล ยืนยันปีนี้จะมีวัคซีนเข้ามาอีก 80 ล้านโดส

โฆษกรัฐบาล ยืนยันปีนี้จะมีวัคซีนเข้ามาอีก 80 ล้านโดส

โฆษกรัฐบาล ยืนยันปีนี้จะมีวัคซีนเข้ามาอีก 80 ล้านโดส  เพียงพอให้บริการประชาชน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมาตรการในการกระจายวัคซีนว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการจะทำวัคซีนอย่างต่อเนื่องอยู่ ซึ่งจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาในประเทศไทย ได้มีการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้า โดยจะมีการดำเนินการเข้ามา ที่เพียงพอกับการให้บริการประชาชน โดยในเบื้องต้นจากนี้ไป ถ้ามีวัคซีนก็มาอีก 80 ล้านโดส ในปี 2564 เมื่อรวมกับวัคซีนที่เข้ามาแล้ว 30 ล้านโดส ทำให้วัคซีนเข้ามาภายในปีนี้มีจำนวน 110 ล้านโดส โดยจำนวน 20 ร้านโดส จะเป็นวัคซีน ของบริษัทไฟเซอร์ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมเข้ามา ทั้ง modena และ ซิโนฟาร์ม