“ปลัดฉิ่ง”ปัดตั้งพรรคการเมือง-ขอรอเกษียณอายุราชการก่อน

“ปลัดฉิ่ง”ปัดตั้งพรรคการเมือง-ขอรอเกษียณอายุราชการก่อน

“ปลัดฉิ่ง”ปัดตั้งพรรคการเมือง-ขอรอเกษียณอายุราชการก่อน มุ่งแก้ปัญหาโควิด-19

จากกรณีที่มีกระแสข่าวนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กำลังดำเนินการจัดตั้งพรรคการเมือง โดยอาจจะเข้าร่วมกับพรรคศรษฐกิจไทย ที่ได้รับการจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองลำดับที่ 73 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น 17 คน มีนายประสงค์ วรารัตนกุล เป็นหัวหน้าพรรค และเมธาวี เนตรไสว เป็นเลขาธิการพรรค มีการจัดตั้งสาขาพรรคแห่งแรกที่ภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

ล่าสุดมีรายงานข่าว แจ้งว่า นายฉัตรชัย ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะจดตั้งหรือเข้าร่วมกับพรรคการเมืองใด เนื่องจากยังอยู่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย และต้องการทำงานในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการก่อน ที่สำคัญท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ประชาชนประสบอยู่ กระทรวงมหาดไทยถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลประชาชน จึงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก่อน จึงไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการเมืองในอนาคต

อย่างไรก็ตามหากเกษียณอายุราชการ อาจจะกลับมาคิดเกี่ยวกับงานด้านการเมือง หากช่างใจดูแล้วว่ายังมีประโยชน์มากพอที่จะทำงานด้านการเมือง ก็อาจจะหาพรรคการเมืองเข้าสังกัด แต่หากประเมินสถานการณ์รอบด้านแล้ว ยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้ามาทำงานด้านการเมือง ก็อาจจะขอพักผ่อนก่อน

สำหรับนายฉัตรชัย เกิดวันที่ 19 ก.พ. 2504  เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตและระดับปริญญาดทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำรุ่น32) และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขารัฐประศาสนศาสตร์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทริร์น

 

เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง3) อำเภอคงหลวงจังหวัดมุกดาหารจากนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปี 2552 มีผลงานโดดเด่นในขณะนั้นคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย

 

ก่อนที่จะได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ในปี 2555 ก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับ  และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560