'ตาก' สั่งเคอร์ฟิว 'แม่สอด' ห้ามต่างด้าวออกนอกเคหสถาน 2 ทุ่ม-ตี 4

'ตาก' สั่งเคอร์ฟิว 'แม่สอด' ห้ามต่างด้าวออกนอกเคหสถาน 2 ทุ่ม-ตี 4

"ตาก" สั่งเคอร์ฟิวอำเภอ "แม่สอด" ขอปชช.ชะลอออกนอกเคหสถาน 5 ทุ่ม-ตี 4 ส่วน "ต่างด้าว" ห้ามออก 2 ทุ่ม-ตี 4 มีผลวันนี้เป็นต้นไป

วันที่ 8 ก.ค. เพจเฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก โพสต์ถึงมาตรการของจังหวัดตาก ถึงมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2267/2564 ลงวันที่ 8 ก.ค.2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกัน ได้ระบุว่าจังหวัดตากสั่งเคอร์ฟิวแม่สอด คนต่างด้าวห้ามออกจากนอกเคหสถานเวลา 20.00-04.00 น. ส่วนประชาชนทั่วไปขอความร่วมมืองดหรือชะลอออกจากเคหสถาน 23.00-04.00 น. เริ่มวันที่ 8 ก.ค.2564

162573914573