"อนุพงษ์"โยนศบค.ปลดล็อกอปท.ซื้อวัคซีน-ชี้มหาดไทย ไม่ขัดขวาง

"อนุพงษ์"โยนศบค.ปลดล็อกอปท.ซื้อวัคซีน-ชี้มหาดไทย ไม่ขัดขวาง

"อนุพงษ์"โยนศบค.ปลดล็อกอปท.ซื้อวัคซีน-ชี้มหาดไทย ไม่ขัดขวาง ชี้ติดขั้นตอนผู้ตรวจการแผ่นดิน หวั่นเหลื่อมล้ำอปท.เล็ก-ใหญ่ ไม่เท่ากัน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ถึงกรณีการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ติดล็อกคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่วินิจฉัยว่าระยะแรกเท่านั้นที่รัฐจะเป็นผู้ซื้อ อปท.และภาคเอกชนไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อโดยตรงได้ ว่า ตามกฎหมาย อปท.ทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พัทยา กทม.สามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันได้ โดยสามารถดำเนินการได้เอง โดยอำนาจตัวเอง

โดยประเด็นอยู่ที่มีการเข้าใจว่า เนื่องมาจากว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัย และข้อเสนอต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าในการดำเนินการขั้นแรกยังทำไม่ได้ แต่การที่แจ้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งตรงไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ตามกฎหมาย ตามกฎหมาย สถ.จะต้องแจ้งไปยัง อปท. ถึงจะแจ้งให้มหาดไทยทราบ โดยสรุปได้แจ้งไปยัง อปท.ให้ยุติการดำเนินการ จึงยังไม่มี อปท.จัดซื้อ เพราะข้อแนะนำดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การจะไปซื้อก็ซื้อตรงไม่ได้ ก็เลยไม่มีการซื้อ มาถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่าในระยะแรกเท่านั้น ที่ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อและบริการฉีดวัคซีน กระจายวัคซีน จึงไม่สามารถให้เอกชนและอปท.จัดซื้อได้โดยตรง ชัดเจนว่าแจ้งไว้แค่นั้น หากพ้นเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ตามอำนาจหน้าที่ คงไม่ต้องไปถามผู้ตรวจการอีก ก็จบเรื่องกฎหมาย มหาดไทยไม่ได้สั่งโดยตรง เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้ง

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ในสถานการณ์นี้ อปท. 7 พันกว่าแห่งส่วน อบจ. 76 แห่ง หากมีการจัดซื้อวัคซีนได้โดยไม่ประสานกัน จะมีความวุ่นวาย อย่างไรก็ตามด้วยกฎหมาย ก็มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ เมื่อมีโรคติดต่ออันตราย หรือต้องเฝ้าระวัง ให้ อปท.สนับสนุนการระงับการแพร่ระบาดได้ โดยสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการควบคุมโรคติดต่อ จะต้องประสานในทางปฏิบัติและด้านนโยบาย

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายสับสน ต้องมาดูว่าหน่วยงานหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจขณะนี้คือกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในความเห็นก็คือว่า ในขณะนี้ต้องมีความเห็น หารือ และข้อยุติจากศบค. ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท้องถิ่นไม่มีงบประมาณจะทำอย่างไร อบจ.เล็กๆไม่สามารถก็เกิดความเหลื่อมล้ำ

"ถ้ามีการจัดวัคซีนจากทางรัฐไปผ่านศบค. ถ้าเราจ่ายไป ในบางที่ก็อาจจะเกิดได้มากเกินไป บางพื้นที่ไม่ได้ ประชาชนก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำ เพราะฉะนั้นดูจากกฎหมายและสถานการณ์ อย่างไรก็ต้องให้ศบค. พิจารณาว่า มันพ้นระยะแรกหรือยัง ที่จะให้เอกชนและ อปท. มาเป็นวัคซีนทางเลือก มาเสริม มาสนับสนุนฝ่ายรัฐ ในกรณีที่คิดว่าเป็นอำนาจที่ทำได้ ก็ให้ศบค.ได้มีแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไร"

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีการรับรองวัคซีนแล้ว 5 ตัว โดยมีจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และ โมเดอร์นา ที่ได้รับรองไปแล้ว ทราบว่า ทั้ง 2 ที่ก็อยากจะให้ซื้อผ่านหน่วยงานรัฐเช่นกัน ด้วยเหตุผลนี้ เขาซื้อตรงไม่ได้ น่าจะต้องให้รัฐซื้อให้ ทั้งอปท.และเอกชน รัฐก็น่าจะพิจารณา