'มหาดไทย'เผยท้องถิ่นมีงบจัดหาวัคซีนทางเลือก ให้ปชช.ได้ฉีดโดยเร็ว

'มหาดไทย'เผยท้องถิ่นมีงบจัดหาวัคซีนทางเลือก ให้ปชช.ได้ฉีดโดยเร็ว

"นิพนธ์" เผย ท้องถิ่น มีงบประมาณ จัดหาวัคซีนทางเลือก ได้อยู่แล้ว ชี้ 3 สมาคมต้องหารือกับผู้รับผิดชอบ แบ่งพื้นที่ จัดสรรกลุ่มคนอย่างไร เพื่อให้ได้ฉีดโดยเร็ว ย้ำ ต้องมีวิธีป้องกันความซ้ำซ้อน กับ สธ. มอบ ผู้ว่าฯ ประสานข้อมูล

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวถึงเรื่องการกระจายวัคซีนในท้องถิ่น ว่า ถือเป็นสิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล และประชาชนยังสับสน โดยเฉพาะ ความกังวลเรื่องความซ้ำซ้อนของการจัดระบบให้บุคคลได้เข้ามารับวัคซีน จะมีแนวทางอย่างไรไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และทำอย่างไรให้วัคซีนที่รับไปมีคุณภาพ ทั้งนี้ เมื่อมีช่องทางที่ให้องค์กรต่างๆ นำวัคซีนเข้ามาได้ และประสานร่วมกับท้องถิ่นในแง่การกระจายก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วขึ้น และถ้าหากแก้ปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อนได้ ก็จะถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะช่วยกันดูแลประชาชน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนจะต้องทำให้สามารถระบุได้ว่ากลุ่มไหนได้รับวัคซีนไปแล้วบ้าง เช่น บุคลากรการศึกษา และคนที่อยู่ในระบบองค์การปกครองท้องถิ่น ครูศูนย์เด็กเล็ก จะได้รับวัคซีนจากหน่วยงานใด ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากหน่วยงานอื่นที่ต้องการนำวัคซีนเข้ามาให้ ส่วนกรณีที่หลายท้องถิ่นเริ่มมีความต้องการวัคซีนทางเลือกที่จะนำเข้ามานั้น เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งตัวแทนสมาคม อบจ. สมาคมสันนิบาตเทศบาล สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย จะต้องมาหารือกันกับฝ่ายที่รับผิดชอบ จะแบ่งพื้นที่ และจัดสรรกลุ่มคนอย่างไร เพื่อให้ได้รับการจัดสรรวัคซีนได้โดยเร็ว หากมีวัคซีนทางเลือกและช่องทางในการรับวัคซีนได้มากขึ้นเข้ามา และจะต้องมีวิธีการป้องกันความซ้ำซ้อนได้อย่างชัดเจนด้วย เพื่อจะทำให้การดูแลของท้องถิ่นมีความชัดเจนขึ้น

นายนิพนธ์ กล่าวว่า สิ่งที่กังวลอีกเรื่องคือ หากให้ท้องถิ่นไปฉีดวัคซีนแล้วช่วง พักคอยอาการ30นาที ใครจะมาดูแลให้ หากมีแพทย์อาสามาดูแล หรือ ร่วมกับโรงพยาบาลระดับอำเภอ มีรถพยาบาลเตรียมพร้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็เข้ามารับ หากส่วนนี้พร้อมก็คงไม่มีปัญหาการกระจายวัคซีน

"ท้องถิ่นมีงบประมาณในการดูแลเรื่องการจัดหาวัคซีนทางเลือกได้อยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่และหากจัดซื้อวัคซีนทางเลือกเพื่อไปดูแลคนกลุ่มไหนแล้ว กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ต้องเข้ามาดูแลกลุ่มคนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลแล้ว จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนประสานข้อมูลนี้" นายนิพนธ์ กล่าว