ปชป. มีมติเห็นชอบวาระหนึ่ง พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

 ปชป. มีมติเห็นชอบวาระหนึ่ง พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

'ราเมศ' เผย มติที่ประชุมส.ส.ปชป. เห็นชอบพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณในวาระที่หนึ่ ชี้เป็นเรื่องสำคัญต่อพี่น้องประชาชน ส่วนสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ไปว่ากันต่อในชั้นกรรมาธิการ

29 พ.ค.64  นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 31 พ.ค. ถึงวันที่ 1-2 มิ.ย. ในวาระแรก ว่า ขณะนี้ ส.ส.ของพรรคที่ได้เสนอตัวในการอภิปรายในวาระแรก ได้เตรียมข้อมูลทำการบ้านกันทุกคน ซึ่งนำทีมโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นำทีมอภิปรายรวมประมาณ 13 คน เนื่องจากพรรคได้เวลาในการอภิปราย 138 นาที จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาที่ได้มาให้เกิดประโยชน์ที่สุด 

นายราเมศ กล่าวอีกว่า สำหรับการอภิปรายในวาระที่หนึ่งนี้ ตามหลักส.ส.สามารถใช้สิทธิในการอภิปรายได้อย่างเต็มที่ ทั้งการอภิปรายถึงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินและที่สำคัญความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็มีหลักการการใช้จ่ายงบประมาณที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ รวมถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ของ ส.ส.ก็จะเป็นข้อมูลที่จำเป็น ด้วยสาระสำคัญต่างๆเหล่านี้ เมื่อ ส.ส.ได้อภิปรายจะเป็นผลดีที่จะทำให้การจัดทำงบประมาณแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชั้นกรรมาธิการก็จะได้ไปปรับแก้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในส่วนของพรรคจะยึดหลักการอภิปรายที่มุ่งตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและประเทศเป็นสำคัญ 

นายราเมศ กล่าวย้ำถึงมติที่ประชุมส.ส.ของพรรค เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2564 ว่า พรรคมีมติเห็นชอบในวาระที่หนึ่งแล้ว เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อพี่น้องประชาชน ส.ส.ทุกคนจะเห็นชอบ สิ่งใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ไปว่ากันต่อในชั้นกรรมาธิการ และในการพิจารณาวาระหนึ่งพรรคพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่