'ศาลยุติธรรม' ตั้งทีมสอบ 'คดีโตโยต้า' เร่งด่วน

'ศาลยุติธรรม' ตั้งทีมสอบ 'คดีโตโยต้า' เร่งด่วน

สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้ง คณะทำงานตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการต่อข้อกล่าวหากรณีคดีภาษีอากรที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์  รวม 10 คน ให้ 'พงษ์เดช วานิชกิตติกูล' เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธาน

29 พ.ค. 2564 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า จากกรณีได้มีการเผยแพร่ข่าวติดตามการสอบสวนในต่างประเทศเกี่ยวกับคดีภาษีของบริษัทในเครือโตโยต้า  ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  ซึ่งปรากฏข้อมูลหลากหลายด้าน และที่มีการพาดพิงถึงบุคลาการในศาลยุติธรรม ซึ่งอาจสร้างความเคลือบแคลงสงสัยและความเสียหาย กระทบทั้งต่อตัวบุคลากรและองค์กรศาลยุติธรรมนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.64 สำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง "คณะทำงานตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการต่อข้อกล่าวหากรณีคดีภาษีอากรที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์"  รวม 10 คน โดยมีนายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานคณะทำงาน ทั้งนี้คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว ให้คณะทำงานชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการ
ต่อเรื่องดังกล่าว ให้ปรากฏความชัดเจนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรณีนี้ให้ถือเป็นเรื่องด่วน