นนทบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่วันนี้ 182 ราย

นนทบุรี พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่วันนี้ 182 ราย

จ.นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่วันนี้ 182 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในแคมป์คนงาน ตลาดสด และครอบครัว

สำนักงานสาธารณะสุขจ.นนทบุรี รายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 19 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 182 ราย (ไม่รวมเชิงรุกในแคมป์คนงาน = 62 ราย)

สาเหตุติดเชื้อส่วนใหญ่ภายในแคมป์คนงาน ตลาดสด และครอบครัว

 เพศหญิง 72 ราย เพศชาย 110 ราย แยกเป็นต่างชาติ 76 ราย (พม่า 29 ราย ลาว 4 ราย กัมพูชา 43 ราย)

ภูมิลำเนา
อำเภอปากเกร็ด 136 ราย
อำเภอเมือง 18 ราย
อำเภอบางใหญ่ 16 ราย
อำเภอบางบัวทอง 6 ราย
อำเภอบางกรวย 5 ราย
อำเภอไทรน้อย 1 ราย

  • มีอาการ 32 ราย คิดเป็น 17.5 %
  • ไม่มีอาการ 150 ราย คิดเป็น 82.5 %

ความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่พบใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า และคัดกรองเชิงรุก

1. แคมป์คนงาน 120 ราย
2. บริษัท นวกิจอะลูมิเนียมฯ 7 ราย
3. ตลาดศาลาน้ำเย็น , ตลาดศาลาน้ำร้อน , บริษัท ขนิษฐาพลาสติกบางใหญ่ , เทศบาลนครนนทบุรี ,ตลาดปากคลองตลาด
ตลาดเทศบาลนครนนทบุรีซอยแสงเทียน