"ประวิตร"ดัน"มวยไทย"สู่เวทีโอลิมปิก-เร่งวัคซีนนักกีฬาก่อนแข่งตปท.

"ประวิตร"ดัน"มวยไทย"สู่เวทีโอลิมปิก-เร่งวัคซีนนักกีฬาก่อนแข่งตปท.

"ประวิตร"ดัน"มวยไทย"สู่เวทีโอลิมปิก-เร่งวัคซีนนักกีฬาก่อนแข่งต่างประเทศ พร้อมชวนคนไทยส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนภารกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กกท. และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน"กีฬามวยไทย สู่โอลิมปิก" พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยให้มีการประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนกีฬามวยไทยที่เป็นของคนไทย ให้สามารถสร้างชื่อเสียงสู่เวทีโลก

รวมทั้งเห็นชอบ แนวทางการปรับปรุงองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการประเมิน ปี63 อาทิ การพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา (Sport Training Hub) ในอาเซียน และการพัฒนากีฬาอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาได้อย่างยั่งยืน

รวมทั้งเห็นชอบ แนวทางการปรับปรุงองค์กร ซึ่งเป็นผลจากการประเมิน ปี63 อาทิ การพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา (Sport Training Hub) ในอาเซียน และการพัฒนากีฬาอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาได้อย่างยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเสริมว่า การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬามีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกาย ซึ่งเด็กและเยาวชนควรหันมาเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อห่างไกลยาเสพติดและสามารถพัฒนาก้าวสู่ระดับชาติ หรือเป็นอาชีพได้ อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งเชิญชวนคนไทย ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการกีฬาของไทย ด้วยการติดตามผลงาน การเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬา ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ ต่อไป

พร้อมกันนี้ กำชับ กกท.ให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากีฬาให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ New Normal อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเร่งจัดหาวัคซีนให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ ก่อนเดินทางไปแข่งขันยังต่างประเทศ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยจากโควิดเป็นสำคัญ