กางบัญชีทรัพย์สิน 'ตู่ นันทิดา' นายก อบจ.สมุทรปราการ รวย 103 ล้านบาท

กางบัญชีทรัพย์สิน 'ตู่ นันทิดา' นายก อบจ.สมุทรปราการ รวย 103 ล้านบาท

กางบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน "ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย" นายก อบจ.สมุทรปราการ รวย 103 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) โดย นันทิดา แก้วบัวสาย นายกอบจ.สมุทรปราการ ได้เปิดเผยข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ว่า มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด 103,645,941.52 บาท หนี้สิน 58,655.90 บาท

ทรัพย์สินแบ่งเป็นเงินสด 970,000 บาท เงินฝาก 1,972.52 บาท ที่ดิน 70,552,300 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 15,570,385 บาท ยานพาหนะ 1,290,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,233,284 บาท และทรัพย์สินอื่นๆ 14,028,000 บาท

สำหรับที่ดิน แบ่งเป็นที่ดิน 14 ไร่ ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แปลง, ที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 ไร่ และที่ดินย่านบางกะปิ อีก 1 ไร่ มูลค่า 50 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีรายการอื่นๆ คือ เข็มกลัด 4 หน่วย มูลค่า 1,035,000 บาท, ต่างหู 5 หน่วย 1,370,000 บาท, นาฬิกา 7 หน่วย มูลค่า 3,605,000 บาท, สร้อยคอ 12 หน่วย มูลค่า 6,058,000 บาท และ แหวน 4 หน่วย มูลค่า 1,960,000 บาท